Projektet syftar till att använda vuxna stamceller som ett alternativ till embryonala stamceller vid transplantation i Parkinsons sjukdom. Studien fokuserar på två typer av vuxna stamceller – från benmärg och från hjärnans hålrum. I projektet ska man studera stamcellernas förmåga att bilda dopamin-producerande nervceller.

Projektet kommer att utföras i fyra delprojekt där stamcellerna från benmärg och hjärna först isoleras och renas. I en andra fas förökas stamcellerna i cellodlingar. Därefter behandlas de, bl.a. med tillväxtfaktorer, för att de ska utveckla nervcellsegenskaper. En önskad egenskap är förmåga att producera och frisätta signalsubstansen dopamin. Som ett sista steg i projektet transplanteras dessa celler till hjärnan i djurmodeller av Parkinsons sjukdom.

– Projektet kommer att ge oss betydelsefull kunskap och förståelse kring vuxna stamceller. Kanske kommer man att kunna utveckla en metod som kan användas i framtida kliniska försök i Parkinsons sjukdom, säger Jia-Yi Li.

Jia-Yi Li arbetar sedan 2001 som docent och forskarassistent vid Sektionen för Nervcellsöverlevnad vid Wallenberg Neurocentrum, Lunds universitet. Projektet inkluderar även Dr. Gesine Paul, professorerna Patrik Brundin och Sten Eirik Jacobsen vid Lunds universitet och professor Jonas Frisén vid Karolinska Institutet.

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858