– Det är en unik situation att USA tar den här typen av forskningskontakter, säger Harriet Wallberg-Henriksson. Initialt handlar det om ett ömsesidigt kunskapsutbyte där såväl svenska som amerikanska forskare kan ta del av varandras erfarenheter.

Fors

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare