2000-11-22
Pressinformation

Utarmat uran i Kosovo
Statens strÄlskyddsinstitut deltar i undersökningarna

I samband med att de första uppgifterna om att urarmat uran troligen anvÀnts som ammunition under Kosovokonflikten kom under senvÄren 1999 beslöt UNEP (FNs miljöorganisation, United Nations Environment Programme) att följa upp miljökonsekvenserna av det utarmade uranet. En internationell expertkommitté tillsattes under augusti-september 1999 att under svensk vetenskaplig ledning granska dÄ befintlig information om utarmat uran och berÀkna dess möjliga hÀlsorisker (se rapporten: The potential effects on human health and the environment arising from possible use of depleed uranium during the 1999 Kosovo conflict. A preliminary Assesement. UNEP/UNCHS Balkans Task Force. Kan bestÀllas frÄn SSI). Vid denna tidpunkt hade NATO inte bekrÀftat att utarmat uran anvÀnts i Kosovo och berÀkningar fick göras med ett antal antaganden. Rapporten utmynnade i rekommendationer bl.a. att försöka fÄ bekrÀftelse om uranets anvÀndning och att direkta mÀtningar pÄ plats borde genomföras.

I mars 2000 bekrÀftade NATO att projektiler av utarmat uran anvÀndes, under Kosovokonfliktens slutskede vilka avfyrats frÄn attackflygplan av typ A10 mot pansarfordon och artilleristÀllningar. Totalt har utarmat uran anvÀnts mot fler Àn 110 mÄlomrÄden. Under sommaren erhölls detaljerade uppgifter pÄ var utarmat uran anvÀnts och om hur mÄnga projektiler som avfyrats.

I och med att NATO lÀmnat uppgifter om var utarmat uran anvÀnts finns nu möjlighet att nÀrmare undersöka dessa omrÄden. UNEP har tagit initiativ till att pÄ plats undersöka om anvÀndningen av uranprojektilerna orsakat nÄgon risk för hÀlsa eller miljö nu eller i framtiden. I UNEP:s regi har 14 experter pÄ strÄlning och geokemi den 5-19 november arbetat i Kosovo med undersökningarna.

I Kosovo undersöktes 11 platser dÀr NATO uppgivit att utarmat uran anvÀnts. DÀrvid mÀttes strÄlningen för att leta efter uranprojektiler och för att undersöka om det finns belÀggning av urandamm pÄ markytan. Ett stort antal jordprov togs. Dessutom togs prov av vegetation, vatten och mjölk frÄn kor som betade inom de omrÄden som varit beskjutna; allt för att kunna bedöma eventuella miljö- och hÀlsorisker. Vid undersökningarna hittades kulor av utarmat uran och i omedelbar anslutning till dessa utarmat uran i jorden. Dessutom uppmÀttes svagt förhöjd strÄlning dÀr skotten trÀffat hÄrda markytor (vÀgbanor och betongkonstruktioner).

De tagna proven skall nu analyseras. Resultaten frĂ„n dessa analyser och mĂ€tningar kommer att ligga till grund för expertgruppens slutsatser och rekommendationer. Dessa redovisas i slutrapporten, vilken ges ut i februari 2001. FrĂ„n SSI har strĂ„lskyddsexpert Jan Olof Snihs och geolog Gustav Åkerblom deltagit i undersökningarna. SSI har Ă€ven ansvar för sammanstĂ€llningen av slutrapporten frĂ„n undersökningarna och den vetenskapliga och tekniska ledningen.

Vid undersökningarna pÄ platserna svarade militÀrer och minröjare frÄn NATO Kosovo Force (KFOR) för expertgruppens sÀkerhet och transporter. Arbetet gjordes i samarbete med UN Mission in Kosovo (UNMIK).

Vidare information om expertgruppens arbete i Kosovo kan erhÄllas frÄn:

Jan Olof Snihs, SSI, 08-729 71 00
Gustav Åkerblom, SSI, 08-729 71 00
Pekka Haavisto, UNEP/DU, +41-79-4770877

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: