– Vi har nu lyckats bevisa att den sista isresten på Labradorhalvön smälte bort från områden söder om Hudson Strait, ett område som i hög grad påverkade förhållandena i norra Atlanten under tider med inlandsisar över östra Kanada, säger Krister Jansson.
Han stöder sina teser på en grundlig kartering av dessa områden med hjälp av flygbilder och fältarbeten i otillgänglig terräng, ett område stort som halva Sverige.

Katastroftappningar
Det centrala i avhandlingen är en rekonstruktion av tidigare okända isdämda sjöar som existerade under isavsmältningen. Dessa sjöar var dämda mellan högre terräng i söder och inlandsisen i norr. De isdämda sjöarna existerade endast under kortare perioder och dränerades när lägre terräng blottades under isavsmältningen. Magnituden på dessa katastroftappningar (ca. 30 st) av smältvatten var betydligt större än jämförbara händelser som rapporterats orsaka stor förödelse på Island idag (s.k. Jökellopp). Den största isdämda sjön ”glacial lake Cambrien” formades av enorma smältvattenmängder och hade en volym som var mer än tre gånger större än Vänern.

Inom glacialgeomorfologin, det vill säga studierna av landformer skapade av inlandsisar eller glaciärer, är man helt beroende av vilka bevis man finner av olika landformer. Utifrån dessa fynd ute i naturen kan man sedan med hjälp av kunskaper hur dessa landformer bildas rekonstruera tänkbara scenarios av hur inlandsisar växte och smälte av och hur de fungerade dynamiskt.

Doktorsavhandlingens titel: Glacial geomorphology of north-central Labrador-Ungava, Canada

Disputationen äger rum fredag 15 februari kl. 13.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8 B, Frescati. Opponent är Dr. Andrée Bolduc, Earth Science Sector, Geological Survey of Canada.

Krister Jansson kan nås på tfn 08-674 71 58 eller e-post krister.jansson@natgeo.su.se

Högupplösta kartor och bilder från avhandlingen kan fås via e-postadressen ovan.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: