I sitt avhandlingsarbete har Margareta Lirvall använt sig av UVB-strålning, den mer kortvågiga, energirika och cancerogena formen av UV-ljus. Hon har studerat hur denna strålning påverkar odlade hudceller, närmare bestämt de receptorer (mottagare) som sitter på cellytan. Receptorerna har i uppgift att ta emot s k tillväxtfaktorer som signalerar till cellen att växa till och dela sig.

Redan en enstaka låg dos med några sekunders UVB-strålning räcker för att påverka receptorerna till en ökad aktivitet, visar Margareta Lirvalls forskning. Detta kan utgöra en tidig signal till cellen att börja dela sig, och därmed kanske också vara första steget i cellens utveckling till en tumörcell.

Men om några sekunders solljus räcker för att sätta igång en eventuell tumörutveckling, varför har då inte alla människor hudcancer?

– Det beror på att tumörerutvecklingen sker i många steg, som tar lång tid. Om alla blev flera årtionden äldre, så kanske verkligen alla skulle hinna få hudcancer! säger Margareta Lirvall.

– Många har faktiskt också en hudtumör utan att veta om det. Alla former av hudcancer är ju inte elakartade, så en person kan mycket väl ha en godartad tumör som håller sig lugn så länge att personen i fråga hinner dö av naturliga skäl.

Margareta Lirvall disputerade den 18 maj. Avhandlingen heter Dynamics and gene expression of growth factor receptors in human cultured skin cells. Margareta Lirvall träffas på tel 013- 22 43 16, e-post margareta.lirvall@swipnet.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: