Företagsekonomen Daniel Hjorth från Växjö universitet diskuterar och beskriver i sin avhandling ”Rewriting Entrepreneurship”, hur entreprenörskap under framförallt 1990-talet kom att populariseras i en ”managementversion”. Med hjälp av managementkunskapens stora och snabba spridning i samhället kunde entreprenörskap ställas som ideal för organisationsförnyelse men också för hur man ska bete sig i rollen som anställd, ja till och med hur man bör leva sitt liv som framgångsrik. Avhandlingen visar på andra former av entreprenörskap – bortom den som idag finns företrädd i texter skrivna för den ”effektiva managern”.

Daniel Hjorth har genomfört en fältstudie där han under ett och ett halvt års tid följde en organisation, nyss ombildad från myndighet till bolag. Han redovisar försöken att förändra vem man var och hur man gjorde saker och ting. Avhandlingen berättar om bolagets erfarenheter, spårar möjliga förklaringar till dem i samhället i stort, i organisationsteorin och i managementlitteraturen. Hjorth granskar också de historiska och filosofiska rötterna till den speciella version av entreprenörskap som reproduceras i managementlitteraturen. Han tittar på vilka bilder av människan den förutsätter och vad som har hamnat i skuggan.

Med hjälp av nya bilder och berättelser om entreprenörskap vill han öppna upp nya möjligheter att praktisera entreprenörskap. Entreprenörskap relateras då till den passionerade och lekfulla människan snarare än den ekonomiska människan. Med avhandlingen vill Daniel Hjorth förändra vår syn på entreprenörskap och inleder detta arbete genom att skriva en ny version, genererad genom fältstudien och bortom den dominerande managementversionen.

Daniel Hjorth är född 1969 i Jönköping. Han växte upp i Småland och Skåne (Hässleholm), och har studerat i Växjö, Barcelona och Amherst (USA). Han är verksam som forskare och föreläsare vid institutet för entreprenörskap och småföretagsforskning i Stockholm (ESBRI) samt vid Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship (SIRE) och Ekonomihögskolan vid Växjö universitet.

Avhandlingen försvaras fredagen den 5 oktober 2001, kl 15:00. Disputationen äger rum i sal Myrdal, Växjö universitet, Universitetsplatsen 1. Opponent är professor Jannis Kallinikos, London School of Economics.

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: