Hur viktig är historien för dagens utövare av polska och lindy hop? I en ny avhandling av Linnea Helmersson vid Umeå universitet undersöks hur utövare av de återupplivade danserna kommer överens om vad som är det viktiga för danserna idag.

I Sverige idag utövas många olika danser på väl avgränsade scener, som alla har sina specifika egenskaper, normer och ideal. I denna avhandling analyseras två av dessa dansscener, polska och lindy hop. Polska som hade en storhetstid på 1700- och 1800-talen, och lindy hop från 1930- och 40-talen.

I avhandlingen Förhandlingar på dansgolvet studeras hur danserna som tidigare haft stor folklig förankring, återupplivats av entusiaster och vad som händer när nutida utövare ska komma överens om vad som är det viktiga i dansen.

Studien bygger på ett rikt etnografiskt material med fältarbete på spelmansstämmor, danskvällar, danskurser och på Herräng Dance Camp, som gjort en liten plats i Uppland till internationellt centrum för en dans som utvecklades i Harlem i New York.

Vem ska bestämma?

Vidare bygger Linnea Helmersson sin avhandling på intervjuer, internetmaterial och eget dansande och kommer på så sätt nära människors tankar, diskussioner och rörelsemönster.

Viktiga frågor i de båda gemenskaper som bildats kring danserna är hur stiltroget de ska utföras, vem som blir auktoritet och på vilka grunder, och utrymmet för lek, improvisation och förnyelse i relation till historiska förebilder.

Den sociala samvaron lyfts fram som en viktig drivkraft, samtidigt som individuellt och fördjupat lärande och ett ansvar för att föra arvet vidare värderas.

Aktuella diskussioner handlar om förhållningssätt till äldre tiders stereotypa genusordningar och om den approprieringsproblematik som kan finnas när revitalisering av kulturella uttryck sker i andra miljöer än de som producerat dem.

Avhandlingen ger nya insikter i revitaliseringsprocessers dynamik, dans som social gemenskap, fritidens läroprocesser och uttryck för kulturella identiteter.

Om disputationen:

Avhandlingen Förhandlingar på dansgolvet: en etnologisk studie av lindy hop och polska – två svenska dansscener finns publicerad digitalt

Disputationen äger rum fredag 17 november kl. 13.00-15.00, i Humanisthuset, HUM.D.230

Opponent är Oscar Pripp, docent, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

Kontakt: Linnea Helmersson

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23