I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från Högskolan i Skövde tillsammans med Scania, Smart Eye och Viscando hjälpa till att ta fram nya AI-system för bilar och lastbilar. Systemen förväntas öka trafiksäkerheten genom att få förare och AI att samspela bättre med varandra. Projektet finansieras med 7,5 miljoner kronor från FFI-Vinnova och 7,6 miljoner från industrierna.

Tänk dig att du är ute på vägarna i din bil och att det plötsligt blir riktigt dåligt väder. Regnet tilltar och sikten försämras kraftigt. Du får svårt att se vägmarkeringar och andra fordon på grund av det kraftiga regnet. Då kan förarstödsystem vara ovärderliga för din och andras säkerhet. Men, det förutsätter att du har säkerhetssystemen påslagna.

Paul Hemeren är biträdande professor i informationsteknologi. Han leder Högskolan i Skövdes arbete med projektet I2Connect: Intelligenta, interaktiva och uppkopplade: Nästa generation realtidsförarstödssystem. I projektet kommer han tillsammans med sina kollegor ta fram nya AI-säkerhetssystem, känt inom branschen som ADAS, advanced driver assistance systems, för förare av lastbilar och bilar. Syftet är att öka säkerheten genom att få till ett bättre samspel mellan förare och säkerhetssystem.

Ska få oss att våga lita på systemen

Ett fungerande samspel mellan förare och säkerhetssystem är av central betydelse för att de smarta systemen ska komma till användning. Det är viktigt att vi vågar lita på att de smarta systemen är just smarta. Därför är gränssnittet mellan människa och maskin, kallat HMI, human machine interface, så viktigt, menar Paul Hemeren.

– Idag finns det många förare som stänger av säkerhetssystemet eller reagerar negativt på systemets hantering av trafiksituationer och istället ökar risken för olyckor. Tillsammans med Scania, Smart Eye och Viscando ska vi få förarna att lita betydlig mer på systemet och använda det. De ska tycka om att använda det, vara nöjda med det, samtidigt som de har rimliga förväntningar på vad de kan få ut av det.

Systemen ska kunna anpassas efter vem som kör

Högskolans vetenskapliga bidrag handlar främst om teknologisk AI-utveckling samt mänsklig kognition och förarens beteende i förhållande till systemet. Och när det gäller förarens beteende är genus en viktig aspekt, förklarar Paul Hemeren.

– Olika förare reagerar olika på de situationer som uppkommer. Det finns till exempel tydliga vetenskapliga resultat där kvinnor och män reagerar olika på olika trafiksituationer. Vi tror att framtidens säkerhetssystem är mer flexibla och kan anpassa sig efter vem som kör.

Nästa generations avancerade förarstödsystem

Genom projektet ska forskarna arbeta för att skapa nästa generations avancerade förarstödsystem. Fokus kommer att ligga på att utveckla metoder, så kallade algoritmer, som ska hjälpa till att förutse och förstå olika situationer på vägen. Samtidigt kommer forskarna skapa sätt för bilen att kommunicera med förare på nya och smarta sätt. De kommer använda redan insamlade data från bilar som varit ute i trafik samt smarta sensorer i infrastrukturen och studera förarbeteenden via kameror i bilar och körsimulatorer.

– Vi kommer ta fram betydligt bättre gränssnitt än de vi ser idag. Information ska snabbt kunna visas för förare som litar på systemet och direkt förstår vad som behöver göras, eller som har förtroende för att systemet genomför lämplig manöver. I ett större perspektiv vill vi bidra till kunskap som skapar större tillit för intelligenta fordon och intelligenta tekniker där personer behöver stöd, säger Paul Hemeren.

Projektet finansieras med 7,5 miljoner kronor från FFI-Vinnova och 7,6 miljoner från industrierna. Omkring 4,8 miljoner tillfaller Högskolan i Skövde. Projektet pågår fram till 2026.

Kontakt

Paul Hemeren, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde
Telnr: 0500-448314, E-mejl: paul.hemeren@his.se

Vi är en högskola med en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt:

Cecilia Renström

Telefon:

0500-44 80 31

Mobil: