Företag som vill arbeta strategiskt mot social hållbarhet bör bland annat fokusera på att sätta hållbarhetsmål som är vetenskapligt baserade, inkludera sociala effekter i sitt livscykeltänkande men också utveckla en starkare dialog internt visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Forskaren Patricia Lagun Mesquita har i sin forskning i strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola undersökt hur den sociala dimensionen av hållbarhet kan stärkas i samband med produktutveckling. Hon har specifikt studerat hur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan inkluderas för att ge bättre underlag åt beslutsfattande och innovation för social hållbarhet.

Eftersom det fortfarande ofta är oklart vad social hållbarhet innebär för företagen, är det svårt för dem att bedöma hur deras verksamhet och produkter bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Patricia Lagun Mesquita menar att produktutveckling kan spela en nyckelroll i samhällets och företagens övergång till social hållbarhet.

Företag som vill arbeta strategiskt mot social hållbarhet bör bland annat fokusera på att sätta hållbarhetsmål som är vetenskapligt baserade, inkludera sociala effekter i sitt livscykeltänkande, på att engagera flera aktörer genom hela deras värdekedjor och på att utveckla en starkare tvärfunktionsdialog och rutiner internt.

Patricia Lagun Mesquitas avhandling: The Social Dimension of Sustainable Product Development

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 18 juni 2021
Tid: Klockan 09:30
Plats: Disputationen sker digitalt via Zoom.
Meeting-ID: 699 3962 4564 // Lösenord: 724764

För mer information kontakta Patricia Lagun Mesquita (engelsktalande) via e-post: patricia.lagun.mesquita@bth.se eller via telefon: 0455-38 55 07.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 900 studenter och 460 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: