På ”Europaprogrammets dag” den 11 februari ger vi tillfälle för alla Europaintresserade att höra

Kl. 12 00-12 45 Europa idag – ett perspektiv från öster.
Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva.

Kl. 13 00-13 45 Europa idag – ett EU-perspektiv.
Rolf Gustavsson, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel.

Kl. 14 00-14 45 ”Working in the European Commission”
Judith Schilling, EU- kommissionens kontor i Stockholm.

Kl. 14 45-15 15 Bokbord. Informationscentraler med
representanter för bl.a.Arbetsförmedling
Utland och Södertörns Alumniverksamhet.

Kl. 15 15-16 15 Europa som arbetsfält – en
rundabordsdiskussion.f.d. programstudenter
delar med sig av erfarenheter från arbetspraktik i Europa och från arbete i
Sverige med europeiska och internationella
frågor. Medverkar gör även Sven Hirdman, Rolf Gustavsson, en representant för
Arbetsförmedling Utland m.fl.

Ytterligare information:
Helene Carlbäck telefon 08-608 4025 eller e-post: helene.carlback@sh.se

Presskontakt:

Kommunikationsavdelningen

Telefon:

08-608 40 00

Mobil:

072-454- 55 14