Bly har och har haft en omfattande spridning till vatten och mark. Spridningen kommer från flera olika källor, till exempel blyad bensin, ammunition och färg. Bäckström har studerat förekomsten av bly och andra tungmetaller i grundvattentäkter som används till dricksvatten, längs vägar, på en hagelskyttebana och i en kraftigt förorenad sjö. Detta för att öka förståelsen om tungmetallers rörlighet och i vilka former de förekommer. Både spridningen och rörligheten av bly och andra tungmetaller ökar kraftigt längs våra vägar under vintern. Detta beror troligen på ett ökat slitage av vägbanan till följd av användandet av dubbdäck och vägsalt. Ökad rörlighet av tungmetaller kan i förlängningen hota ytliga dricksvattentäkter om större vägar finns i närheten.

Mattias Bäckström disputerar fredagen 18 oktober 2002, klockan 9:15 i hörsal P, Örebro universitet.

Foto på Mattias Bäckström finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#backstrom.

För mer information, kontakta Mattias Bäckström på telefon 019-30 39 65, alt. e-post: mattias.backstrom@nat.oru.se.