4 mars är det val i Kenya. Förra valet 2007 ledde till våldsamma sammanstötningar efter anklagelser om valfusk. Två av årets kandidater, Uhuru Kenyatta och William Ruto, står anklagade för brott mot mänskligheten av Internationella brottsdomstolen i Haag (ICC) efter deras inblandning i våldet. Landet är splittrat i olika läger och ordföranden i Kenyas högsta domstol, Willy Mutunga, har hotats till livet om han underkänner de ICC-åtalades kandidaturer i valet.
– Ett valnederlag vore katastrof för Kenyatta och Ruto. Därför finns risken att de tar till alla medel för att undvika en förlust. Vi vet vad som hände sist när valfusk uppdagades och det kan hända igen även om ingen önskar så, säger Nordiska Afrikainstitutets forskare Anders Sjögren.
Skulle de ICC-åtalade kandidaterna vinna valet ser framtiden mörk ut för Kenya. Som landets president och vice president kan de besluta att inte åka till rättegången i Haag, vilket då får allvarliga konsekvenser för Kenya.
– I så fall kommer omvärlden säkert att svara med sanktioner av olika slag. Det kommer tyvärr att försvåra nödvändiga demokratiska reformer i Kenya, säger Anders Sjögren.
NAIs Kenyaexpert Anders Sjögren är på plats i Kenya för att bevaka valet och den politiska utvecklingen. Kontakta honom för analys och kommentarer av läget i Kenya.
anders.sjogren@nai.uu.se
+46 18 471 52 66
Mellan 3/3 och 10/3 på nummer +254 720 13 15 19

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08 698 55 55

Mobil: