Den 11 september går Sverige till val. Lag och ordning, energi och klimat, skolan och vården är några av de heta frågorna för väljarna. Här hittar du som journalist forskare som kan kommentera, analysera och ge perspektiv till de viktigaste valfrågorna 2022.

Lag och ordning

Anna-Karin Ivert, kriminolog, forskar om brottsförebyggande åtgärder och otrygghet. Har som forskare utvärderat projektet Sluta skjut samt följt och utvärderat projektet BID Sofielund som syftar till öka tryggheten i stadsdelen i samarbete med fastighetsägare och andra aktörer.
Kontakt: anna-karin.ivert@mau.se, 040-665 76 47

Manne Gerell, forskar om gängvåld och utsatta områden. De flesta studierna är inriktade på anlagda bränder, skjutningar och gatuvåld, men även brottslighet i allmänhet, inklusive stölder och skadegörelse.
Kontakt: manne.gerell@mau.se, 072-243 04 33

Marie Torstensson Levander, professor i hälsa och samhälle med inriktning mot kriminologi. Hennes forskningsområden rör i huvudsak brottslighetens orsaker och brottsprevention, kriminella karriärer och brott i stadsmiljö. Hon är forskningsledare för projektet MINDS (The Malmö Individual and Neighbourhood Development Study).
Kontakt: marie.torstensson.levander@mau.se, 040-665 79 61

Energi, klimat och säkerhetspolitik

Anders Melin forskar om hur rättvisefrågor kan beaktas vid utformning och bedömning av energiscenarier, exempelvis att vissa samhällsgrupper drabbas mer än andra vid en energiomställning. Det kan också handla om rättvisa mellan länder och mellan nutida och framtida generationer.
Kontakt: anders.melin@mau.se, 040-665 73 42

Calle Håkansson, doktorand i global politik med bakgrund som analytiker vid Utrikespolitiska institutet, för frågor om europeisk utrikes- och säkerhetspolitik med särskild inriktning på politisk utveckling i Sverige och EU.
Kontakt: calle.hakansson@mau.se, 070-492 92 21

Michel Vincent Anderlini, doktorand i globala politiska studier, med fokus på EU och Kaukasus, med bakgrund som politisk sakkunnig i EU-parlamentet i Bryssel, för frågor om EU-Georgien, EU-Ukraina, EU-Moldavien, EU-Ryssland samt Sveriges utrikespolitik i öst.
Kontakt: michel-vincent.anderlini@mau.se, 070-099 12 46

Kommersiella aktörer och likvärdighet i skolan

Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Forskar om kommersiella aktörer i skolan inom ramen för projektet Utbildning AB. Har bland annat undersökt betydelsen av IT-jättars (tex Google, Apple och Microsoft) engagemang i och inverkan på skola och undervisning. Ansvarig för kursen Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning.
Kontakt: malin.ideland@mau.se, 040-665 82 41

Anders Jakobsson, professor i pedagogik. Forskningsintressen rör likvärdighet i skolan, flerspråkighet och kunskapsmätningar som PISA och TIMSS.
Kontakt: anders.jakobsson@mau.se, 040-665 80 16

Margareta Serder, lektor i utbildningsvetenskap. Forskningsintressen rör bland annat nationell och internationell kunskapsmätning och utbildningspolicy. Ingår tillsammans med Malin Ideland i forskningsprojektet Utbildning AB.
Kontakt: margareta.serder@mau.se, 040-665 71 17

Sjukvård och äldreomsorg

Paula Mulinari, docent i socialt arbete, forskar bland annat om arbetsmiljön i sjukvården. Hon har nyligen publicerat en forskningsstudie om varför sjuksköterskor säger upp sig och hur man kan lösa sjuksköterskebristen.
Kontakt: paula.mulinari@mau.se, 040-665 79 81

Lotta Wendel, universitetslektor i medicinsk rätt. Kan svara på frågor om patienters rättigheter, vårdens organisation, privat och offentlig vård, hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och arbetsvillkor, tystnadsplikt, hantering av patientdata, vårdgivares skyldigheter.
Kontakt: lotta.wendel@mau.se, 040-665 87 51

Susann Porterpostdoktor knuten till Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Forskar om den svenska äldreomsorgen med fokus på kommunpolitiker som har ansvar för äldreomsorgen och deras syn på sitt ansvar och personalens arbetsmiljö.
Kontakt: susann.porter@mau.se

Valets historia

Roger Johansson, professor i historia. Kan svara på frågor om rösträtten, folkomröstningar och viktiga debatter ur ett historiskt perspektiv.
Kontakt: roger.johansson@mau.se, 070-965 53 80

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Epost:
jessica.bloem@mau.se