Symposiet samlar aktörer och forskare från hela världen inom skydd mot CBRNe alltså, kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen. I samband med symposiet arrangeras också en mässa med modern skyddsutrustning.

Under postersessionerna finns mycket goda möjligheter att intervjua världsledande forskare och ta del av dagens spetskunskap inom CBRNe-området.

I programmet märks huvudtalare som Fernando Arias från OPCW, Johan Friberg från Strålsäkerhetsmyndigheten, som diskuterar nukleär och radiologisk säkerhet och Filippa Lentzos som bidrar med spetskunskap om hotet från framtida biologiska vapen. Från Storbritannien medverkar personal som arbetat med att få staden Salisbury att återgå till det normala efter den kemiska attacken.

Symposiets och mässans språk är engelska.

För fullständigt program och mässinformation https://cbw.se/home

Ackreditering krävs. Kontakta Elisabet Norlin Rehnmark på +46 70 230 0773

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Presskontakt:
Maria Hugosson Bygge
Telefon:
073 3713838
Mobil:
08 5550 3155
Epost:
maria.hugosson@foi.se
Presskontakt:
Albert Hager Bernats
Telefon:
0708 586 657
Mobil:
08 555 032 19
Epost:
albert.hager.bernats@foi.se