Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) drabbar mer än var tionde kvinna. Tillståndet karaktäriseras bland annat av ökad mängd manligt könshormon, mensrubbningar och insulinresistens, men ny forskning från bland annat forskare vid Högskolan i Skövde visar att PCOS även medför en förskjutning i muskelfibertyp. Det kan förklara varför kvinnor med PCOS presterar bättre i idrottsgrenar som till exempel sprint.

Våra muskler består av olika typer av muskelfibrer, huvudsakligen typ 1 och typ 2. Typ 1 är långsamma och uthålliga, bra för långvarig aktivitet som jogging. Typ 2 är å andra sidan snabba och starka men blir fortare trötta.

Anna Benrick, biträdande professor i biomedicin vid Högskolan i Skövde, har under flera år studerat PCOS. I en ny studie presenterar hon tillsammans med forskare från andra lärosäten och forskningsinstitut nya resultat som visar att kvinnor med högre nivåer av manligt könshormon, som vid PCOS, har färre insulinkänsliga typ 1-muskelfibrer och en ökad inlagring av fett i skelettmuskel. Studien visar att det är manligt könshormon som leder till en minskning av typ 1-fibrer.

Resultaten kan leda till bättre behandlingar

Den lägre förekomsten av typ 1-muskelfibrer är en av orsakerna som kan bidra till den minskade insulinkänsligheten, vilket kan leda till utvecklingen av typ 2-diabetes, förklarar Anna Benrick.

– Studien ökar avsevärt vår kunskap om vad som orsakar insulinresistens hos kvinnor med PCOS, vilket är en förutsättning för att ta fram bättre behandlingar.

Medför träningsfördelar för explosiva idrottsgrenar

Det kan förstås vara tufft för den som lever med PCOS men de nya forskningsresultaten visar också att förskjutningen av muskelfibertyp medför vissa fördelar.

Trots att den ökade mängden manligt könshormon, framförallt testosteron, bidrar till insulinresistens hos kvinnor är det ett av kroppens mest potenta, anabola hormon som ökar muskelmassa och benmassa. Kvinnor med PCOS presterar därför bättre i olika fysiska tester jämfört med andra idrottskvinnor, särskilt i explosiva grenar som sprint som kräver många, snabba typ 2-fibrer.

– Kvinnor som lever med PCOS har en god förmåga att bygga upp muskelmassa och förbättra insulinkänsligheten vid muskelarbete. Detta är fördelar som kan uppmuntra kvinnor med PCOS att vara fysiskt aktiva och idrotta. Fynden är av stort intresse inte bara för forskare utan även för kliniker som träffar PCOS-patienter och kan betona fördelar av träningseffekter, säger Anna Benrick.

Så gjorde forskarna

För att komma fram till resultatet har forskarna använt en metod som heter proteomik. Det är en metod som kan användas för att lista ut vilka proteiner som finns i våra kroppar och vad de gör.

När forskarna pratar om proteomik använder de specialverktyg och metoder för att titta på ett stort antal proteiner på en gång. De gör det genom att ta små bitar av muskler eller andra vävnader för att titta närmare på vilka proteiner som är där och hur mycket av varje protein som finns. Det är som att studera en massa legobitar och försöka förstå hur de passar ihop. Och det var när de studerade alla dessa proteiner som de upptäckte att flera proteiner som är specifika för långsamma typ 1-muskelfibrer var mindre förekommande hos kvinnor med PCOS jämfört med de som inte drabbats av PCOS.

Studien genomfördes av forskare från Högskolan i Skövde, Karolinska institutet, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Lunds universitet samt University of New South Wales och Victor Chang Cardiac Research Institute i Australien. Forskningsartikeln ”Proteomic analysis shows decreased type I fibers and ectopic fat accumulation in skeletal muscle from women with PCOS” publicerades i tidskriften eLife.

Kontakt

Anna Benrick, biträdande professor i biomedicin vid Högskolan i Skövde
Telnr: 0500-448486, E-mejl: anna.benrick@his.se

Vi är en högskola med en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt:

Cecilia Renström

Telefon:

0500-44 80 31

Mobil: