En ny studie från Lund bekräftar att bekämpningsmedel som vanligen används inom jordbruket åsamkar betydande skador på humlor. Trots skärpt reglering av bekämpningsmedel visar data från ett hundratal platser i åtta europeiska länder att mer måste göras.

Trots påståenden om världens mest rigorösa process för riskbedömning påverkar användningen av godkända bekämpningsmedel i europeiska jordbrukslandskap fortfarande icke-målorganismer negativt. Något som signifikant försämrar humlesamhällens tillväxt, enligt studien som publicerats i Nature.

– Det är tråkigt att Europaparlamentet inte stödde kommissionens förslag att minska användningen och risken med bekämpningsmedel med 50 procent fram till 2030, när de röstade om detta förra veckan. Vår studie kunde ha använts för att planera hur vi skulle kunna minska risker med bekämpningsmedel och få friskare humlesamhällen, säger Maj Rundlöf, biologiforskare vid Lunds universitet.

Humlor är en viktig pollinatör av både vilda växter och kommersiellt odlade grödor. Denna tvärvetenskapliga studie, där forskare, biodlare och lantbrukare samarbetade, utgör en central produkt av PoshBee – ett pan-europeiskt projekt som syftar till att övervaka och förbättra bins hälsa. Omfattningen av detta arbete, med en bedömning på landskapsnivå över hela Europa, innebär en betydande förbättring av vår förståelse för bekämpningsmedels påverkan på pollinatörers hälsa.

– Utanför laboratoriet är en av ekotoxikologins utmaningar att fånga upp effekterna av verkliga bekämpningsmetoder på organism-relevanta skalor. Med den största experimentella fältplaceringen av någon pollinatör ser vi att humlor stöter på flera bekämpningsmedel i jordbrukslandskap, vilket leder till färre avkommor. Dessutom orsakar bekämpningsmedel mer skada i landskap med mindre habitat, säger Charlie Nicholson, biologiforskare vid Lunds universitet.

Studien stödjer behovet av hållbarhetsmål för att minska användningen av och miljöriskerna med bekämpningsmedel – kritiska utmaningar som framfördes vid FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP.

– Vårt arbete stödjer utvecklingen av miljöriskbedömning på landskapsnivå. Det finns dock också ett behov av att bättre förstå hur andra pollinerande insekter utsätts för och potentiellt påverkas av bekämpningsmedel, något som vi kommer att fortsätta arbeta med, säger Maj Rundlöf.

Studien – som var ett samarbete med Trinity College – är publicerad i Nature, ”Pesticide use negatively affects bumble bees across European landscapes”.

För mer information kontakta:

Maj Rundlöf

Biologiska institutionen, Lunds universitet

maj.rundlof@biol.lu.se,

+46 709 29 85 24

 

Charlie Nicholson

Biologiska institutionen, Lunds universitet

charlie.nicholson@biol.lu.se

Anders Örtegren

anders.ortegren@biol.lu.se

046 222 92 22