Teoretiskt hämtar Lotten Gustafsson inspiration från två olika håll – från antropologiska och folkloristiska teorier om lek och ritual och från den diskussion om gestaltning och användande av historien, som intensifierats inom kulturvetenskapen under senare år. Studien uppmärksammar och kastar ljus över flera aktuella processer, som lekens återkomst bland vuxna, vår tids stegrade jakt på upplevelser och autenticitet och den neoromantiska omvärderingen av medeltiden till en ljus epok.

Lotten Gustafsson diskuterar den populära medeltidsfestivalens särskilda betydelseladdning på Gotland men placerar också in den i större kulturhistoriska och globala sammanhang. Hon ger bland annat en översikt över de olika intressen, rörelser och föreningar som strålar samman i vår tids medeltidsvurm. Hon har särskilt fokuserat på tre av Medeltidsveckans återkommande evenemang: den offentliga ”totalteatern” om brandskattningen av Visby, en marknad som förenar kommersiella och pedagogiska intressen samt ett medeltidsinspirerat tältläger, där hundratals ungdomar skapar och bevakar sin egen långt drivna illusion. Analysen av Medeltidsveckan fungerar också som en ingång till övergripande resonemang om vår tids förhållande till det förflutna och till de föränderliga relationerna mellan tid, rum och identitet.

Doktorsavhandlingens titel: Den förtrollade zonen: Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland.

Avhandlingen är utgiven på förlaget Nya Doxa, i Nora och kan beställas direkt från dem (www.nya-doxa.se) eller köpas i bokhandeln.

Disputationen äger rum fredag 27 september kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Torunn Selberg, Universitetet i Bergen, Norge.

Lotten Gustafsson kan nås på tfn 08-519 549 18 (dagtid) eller 08-91 06 98 (kvällar), Bägerstavägen 32. 120 47 Enskede Gård, epost: Lotten.Gustafsson@etnologi.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: