Rummet kring ordet och tonen, ”Stenar i arkitekturen” och ”M/S Kungsholm” är några av rubrikerna under höstens öppna populärvetenskapliga tisdagsföreläsningar, som presenteras i bifogat program. Temat är valt med anledning av Arkitekturåret 2001 och arkitekturhistoria är ett starkt forskningsämne vid Stockholms universitet.

Arkitektur handlar inte bara om hur vi bor utan även om hur vår omgivning ser ut, i vilka miljöer vi rör oss m.m. I den här serien berättar forskare om några av våra livsrum ur olika perspektiv.

Föreläsningarna är gratis och i dem ingår en frågestund.

Ytterligare program och närmare upplysningar lämnas av Agneta Paulsson, Informationsenheten, tfn 08-16 22 56, e-post agneta.paulsson@info.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: