Nationella prioriteringskonferensen riktar sig till alla som arbetar med prioriteringar inom vård och omsorg på ett eller annat sätt. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg, flera högt uppsatta regionalpolitiker och internationella gäster medverkar. Representanter från media är välkomna!

Konferensen samlar beslutsfattare och tjänstepersoner från regioner och kommuner, yrkesverksamma inom vård och omsorg, myndighetspersonal, företrädare för intresse-, yrkes-, fackliga och patientorganisationer, samt läkemedels- eller medicintekniska företag.

Konferensen arrangeras av det nationella kunskapscentrumet Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, detta år tillsammans med Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen.

– Den stora frågan är hur vi ska prioritera horisontellt, det vill säga mellan olika sjukdomsområden och patientgrupper, och framför allt, vad som behöver stå tillbaka för att kunna frigöra resurser till det som bör vara högre prioriterat. Vi kommer beröra den frågan inom ett antal olika områden: kommunal vård, primärvård, specialistsjukvård, tandvård och även när det gäller fredstida kriser och krig. En central fråga i den diskussionen kommer vara hur vi åstadkommer både jämlik, rättvis och effektiv vård, säger Lars Sandman, föreståndare vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet.

Årets upplaga av konferensen samlar runt 550 deltagare från hela Sverige.

– Att arbeta med prioriteringar är ibland svårt men helt nödvändigt om vi ska kunna erbjuda våra invånare en god hälso- och sjukvård baserad på bästa kunskap. Utbyte med experter från hela landet är centralt för att vi ska kunna lära av varandra. Jag hoppas att det uppstår bra dialoger mellan beslutsfattare och deltagare med många olika professioner, säger Jesper Petersson, forskningschef vid Region Skåne.

När: 11–12 oktober

Var: Slagthuset, Malmö

Program: 12:e Nationella prioriteringskonferensen

Intervjutider: talare kommer att finnas tillgängliga för intervjuer exempelvis onsdag 11 oktober kl 11.00-11.20

Anmälan för pressackreditering till: Olivia Hugoo, kommunikatör, olivia.hugoo@liu.se, 013 – 28 47 35

I nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Vi berättar om nya upptäckter, hur forskning kommer till nytta och hur samverkan bidrar till att kunskap sprids. Prenumerera här!

Presskontakt:
Anders Törneholm
Telefon:
013-28 68 39
Epost:
anders.torneholm@liu.se
Presskontakt:
Karin Söderlund Leifler
Telefon:
013-28 13 95
Epost:
karin.soderlund.leifler@liu.se
Presskontakt:
Jonas Roslund
Telefon:
013 28 28 00
Epost:
jonas.roslund@liu.se
Presskontakt:
Anna-Karin Thorstensson
Telefon:
013-281302
Epost:
anna-karin.thorstensson@liu.se