Det är bara några rubriker på de öppna föreläsningar som ges vid Stockholms universitet under våren. De ingår i olika föreläsningsserier som alla har Europa som tema, valt med anledning av att Sverige är EU:s ordförandeland under årets första hälft. Det gäller både de sedvanliga tisdagsföreläsningarna med serien Sverige i Europa – Europa i Sverige och Lördagsakademiens EU på ont och gott. Slaviska institutionen ger en serie om Ryssland igår och idag.
EU och Europarådet har utlyst år 2001 som Det europeiska året för språk. Universitetet bidrar med seminarieserien På tal om språk.
Alla föreläsningar är gratis och innehåller en frågestund.
– Vårens öppna föreläsningar visar mångfalden och aktualiteten i universitetets forskning. Det är ett utmärkt sätt att låta allmänheten i och runt Stockholm lära känna sitt universitet och möta dess framstående forskare, säger Gustaf Lindencrona, universitetets rektor.

Se även www.su.se
Närmare information om språkåret finns på www.sprakaret.su.se

Redan när dåvarande Stockholms högskola startade sin verksamhet för över 125 år sedan var öppna föreläsningar en viktig del. Traditionen har tagits upp sedan mer än tjugo år. Syftet med dem är att i populärvetenskaplig form ge exempel på den forskning som bedrivs vid universitetet och låta publiken möta dess forskare och ta del av dess verksamhet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: