Visionsgapmodellen utvecklas som en metod för analys av visioner. Den innebär att vägen från vision till verklighet delas in i tre faser. Skapelsefasen handlar om retorik, här skapas visioner med språkets hjälp. I demonstrationsfasen översätts de till fysiska illustrationer, bilder, modeller eller prototyper. Implementeringsfasen innebär att ta steget till förverkligande. Mellan faserna uppträder två gap, det första mellan ord och handling – mellan visionära tankar om teknikens möjligheter och det som kan konkretiseras i fysiska illustrationer. Det andra visar sig i skillnaden mellan modellernas och prototypernas produktlöften och vad man sedan kan erbjuda människor att använda. Avhandlingen diskuterar faktorer som inverkar på gapen. Sju konferenspaper bidrar med underlag, tre gäller produktionen av tro på IT och faktorer som påverkar intrycket av utvecklingens hastighet samt hur diffusionsmodeller inverkar på upplevelsen av IT-spridningen. Två paper rör metoder för personalisering av elektroniska erbjudan-den vid e-handel, två bygger på en undersökning av attityder till en bredbandsportal.

Bo Lennstrand är civilingenjör från KTH och licentiat i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Senior partner inom Net Knowledge Academy AB och lärare i marknadsföring vid Marknadsakademien. Har tidigare bland annat arbetat som organisations- och managementkonsult samt utvecklat kunddata-bassystem och datorstödd utbildning. Avhandlingen har tagits fram inom Framkoms forskningsprojekt Kimono, vilket finansieras av SITI (Svenska IT-institutet).

Avhandlingens titel: HYPE IT: IT som Vision och Verklighet – om Teknikspridning, Personalisering och Bredband.

Avhandlingen kan beställas från Rickard Castillus, rc@fek.su.se eller tfn 16 32 17, Företagsekonomiska institutionen

Bo Lennstrand kan nås på tfn 16 14 17 eller e-post bl@fek.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: