I Nationalnyckelns sjätte volym, Fjärilar: Käkmalar – säckspinnare, presenteras de fjärilsfamiljer som anses vara evolutionärt tidigast utvecklade. Familjerna har mycket olika och speciella levnadssätt! Käkmalar har käkar och skrapar pollen från växter istället för att suga i sig nektar.

Hos de flesta arterna i familjen säckspinnare saknar honorna vingar! De vinglösa honorna lever sina liv i en säck tillverkad bland annat av inspunna växtdelar. De flesta arterna som presenteras är små. Minst är dvärgmalarna och minst av alla är syradvärgmalen. Med utspända vingar är den endast 3-4 mm bred och anses därmed som världens minsta fjäril.

Den enda kända levnadsplatsen i Sverige för arten ödelades av ett reningsverk i Göteborg på 60-talet. Syradvärgmal är rödlistad eftersom den inte har hittats i Sverige sedan dess.

– Förhoppningsvis kan den nya boken ge mer kunskap så att vi kan hitta fler lokaler av denna och andra arter som för oss lever mycket fördolda liv, berättar fackredaktör Karolina Åsman.

– Den som tittar närmare upptäcker att dessa metallglänsande små fjärilar är som fantastiska smycken i naturen. Speciellt är också att många arters larver lever inuti blad. Ofta artbestäms de lättast med hjälp av de ätspår de lämnar, så kallade bladminor, fortsätter Karolina Åsman.

Författarna har båda ett gediget fjärilsintresse sedan barnsben. Bengt Å. Bengtsson är ansvarig för merparten av arterna i denna volym. Göran Palmqvist står för texterna om rotfjärilar och säckspinnare. Illustratören
Roland Johansson har både gjort de vackra fjärilsillustrationerna och de detaljrika tuschteckningarna.
Han har under mer än sextio år ägnat sig åt småfjärilar och började som byggnadsmålare med fjärilsavbildning och fjärilssamling som hobby. Färgbilderna gör han traditionellt i akvarell, och han avbildar dessutom i ett ovanligt litet format.

Exempel på naturvårdsintressant art: Den nattlevande och lätt identifierbara arten jättesvampmal Scardia boletella lever i fnösketicka som är mycket vanlig svamp på björk i Sverige. Det intressanta är att jättesvampmalen är sällsynt och bara påträffas i tickor som växer i gammal skog. Därmed kan dess förekomst signalera värdefulla skogsmiljöer.

Titel: Fjärilar: Käkmalar – säckspinnare. Författare: Bengt Å. Bengtsson och Göran Palmqvist.

Illustratör: Roland Johansson.

Fackredaktör: Sanna Nordström samt Karolina Åsman.

Utgivning: 1 juli 2008 Volymen innehåller 256 arter fördelade på tretton familjer i sju överfamiljer. Antalet arter i varje familj varierar från endast en upp till hela nittiosex.

Högupplösta bilder finns här: http://www.nationalnyckeln.se/press/press.asp

Kontaktpersoner Christer Engström (chefredaktör) 018-67 22 53, 0702-15 04 92 Karolina Åsman (fackredaktör) 018-67 25 46; Sanna Nordström (fackredaktör) 018-67 24 14 Johan Samuelsson (information) 018-67 34 09; Anna Graflind (info, webb, bildmaterial) 018-67 26 63