Gravida kvinnor i Västerbotten går upp mer i vikt och är mindre fysiskt aktiva under sin graviditet än vad som rekommenderas. Det är något som ökar risken för ohälsa och akuta kejsarsnitt. Det visar en studie inom projektet NorthPop vid Umeå universitet och Region Västerbotten.

– Detta är ett viktigt fynd eftersom det visar att det finns möjlighet att förbättra hälsan hos gravida kvinnor och deras barn i Västerbotten, säger Lina Meander vid Institutionen för klinisk vetenskap och första författare till studien.

I studien har man hittills sedan 2016 följt 5 000 gravida kvinnor i Västerbottens län. Nästan hälften, 49 procent, gick upp mer i vikt under graviditeten än vad som rekommenderas enligt internationella hälsorekommendationer. Bara drygt var fjärde kvinna, 27 procent, rapporterade en fysisk aktivitetsnivå i enlighet med rekommendationerna för en god hälsa.

Det gick i studien att se en koppling mellan stillasittande och sämre hälsa under graviditeten. De kvinnor som var mer fysiskt aktiva hade mindre viktuppgång under graviditeten och allmänt bättre hälsa med minskad risk för akuta kejsarsnitt.

Detta är den första vetenskapliga publikationen från det stora NorthPop projektet. Totalt kommer

10 000 gravida kvinnor i Västerbottens län att ingå. Kvinnorna, deras partners och deras barn kommer att följas tills barnen är i skolåldern. Projektet förväntas generera en stor mängd forskningsresultat under de kommande decennierna.

– Det är jättekul att vårt stora basarbete med att följa föräldrar och barn nu börjar ge resultat i form av forskningsresultat som kan bidra till en bättre hälsa. Vi har redan ytterligare ett antal delstudier med många intressanta frågeställningar på gång under de kommande åren, säger professor Magnus Domellöf som är huvudansvarig för NorthPop.

Studien om de gravida kvinnornas vikt och fysiska aktivitet publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMC Pregnancy and Childbirth.

Om den vetenskapliga publiceringen
Physical activity and sedentary time during pregnancy and associations with maternal and fetal health outcomes: an epidemiological study
Lina Meander, Maria Lindqvist, Ingrid Mogren, Jonas Sandlund, Christina E. West, Magnus Domellöf
BMC Pregnancy and Childbirth
DOI: 10.1186/s12884-021-03627-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33639879/

För mer information, kontakta gärna
Magnus Domellöf
Huvudansvarig NorthPop
Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Telefon: 090-785 21 28
E-post till Magnus 

Lina Meander
Anknuten till Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
Telefon: 070-248 16 85
E-post till Lina

Läs mer om forskningsstudien NorthPop

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805