MÄnga av hennes historier utspelar sig helt eller delvis vid vatten och regnet eller havets ljud fungerar som ledmotiv i specifika romaner. Vattnet kan ses som en konstant i Marguerite Duras produktion och det kan skönjas redan i titlarna, alltifrÄn Un barrage contre le Pacifique (1950) till den postuma texten La mer écrite (1996). Avhandlingsförfattaren visar att vattnet anvÀnds bÄde metonymiskt och metaforiskt i Duras texter och att det ibland antar bÄde mÀnskliga eller djuriska skepnader. Mattias Aronsson knyter anvÀndningen av vattentematiken till ett antal övergripande teman. Bland annat visar han att motivet Àr lÀnkat till sÄdana i huvudsak positiva begrepp som skapande, moderlighet, frihet och sexualitet, men att det Àven illustrerar negativt laddade teman som ödelÀggelse och död.

En nĂ€rlĂ€sning av tre romaner (La vie tranquille (1944), L’aprĂšs-midi de Monsieur Andesmas (1962) och La maladie de la mort (1982) visar att realismen frĂ„n det tidiga författarskapet byts ut mot en vagare och mer svĂ„rtolkad anvĂ€ndning av motivet i de senare texterna. Förmodligen kan man hĂ€r se ett exempel pĂ„ att författaren, medvetet eller omedvetet, lĂ„tit sig inspireras av den Nya Franska Romanens stilideal.

Aronsson redogör för vilken roll vattnet kommit att spela för vissa psykoanalytiskt inriktade forskare och kopplar Marguerite Duras vattentematik till Jungs teori om modersarketypen. Slutligen visar han hur vattnet kan illustrera ett österlÀndskt (buddhistiskt eller taoistiskt) inflytande hos vissa av de Äterkommande romanfigurerna i Duras verk, t.ex. Lol V. Stein och Anne-Marie Stretter.

Förhoppningsvis kan avhandlingen bidraga till en ökad förstÄelse för den roll som vattentematiken spelar i detta stÀndigt aktuella och fascinerande författarskap.

Avhandlingens titel: La thĂ©matique de l’eau dans l’Ɠuvre de Marguerite Duras.
Disputationen Àger rum lördagen den 25 november 2006 kl. 10.00
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

NÀrmare upplysningar kan fÄs av Mattias Aronsson, tel. 031-773 18 12 (arb.),
031-42 16 69 (hem), e-post mattias.aronsson@rom.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se