Carola Strandberg, forskare och universitetsadjunkt i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2023.

– När jag blev uppringd av Johan Dasht som presenterade sig som Vattenfalls VD och berättade att jag var årets pristagare trodde jag först att det var en student som skämtade med mig. När han började prata om innehållet i min avhandling insåg jag ju att det var på riktigt, men det kom verkligen som en överraskning eftersom jag inte visste att jag var nominerad. Jag känner mig väldigt hedrad och tacksam för nomineringen och att få motta det här priset. Det är ett fint erkännande som inspirerar mig att fortsätta med min forskning, säger en både glad och överraskad Carola Strandberg.

I avhandlingen som handlar om platsvarumärke visar Carola Strandberg bland annat att beskrivningarna av en stad varierar påtagligt beroende på om den beskrivs som en plats att besöka eller en plats att bo på. Resultaten visar hur viktigt det är att vid utformningen av marknadsundersökningar och platsvarumärkeskampanjer vara medveten om vilka perspektiv målgruppen antar och ger uttryck för.

Med en genomtänkt design går det att såväl identifiera som aktivera ett specifikt identitetsperspektiv, exempelvis rollen som ambassadör för platsen. Mer rättvisande underlag ger bättre förutsättningar för välriktade åtgärder vid planering av platsförbättrande aktiviteter och en mer effektiv marknadskommunikation. Avhandlingen belyser även hur faktorer som upplevd platsbild, överensstämmelse mellan självbilden och bilden av platsens invånare samt platsanknytning driver invånares och besökares vilja att rekommendera platsen och sannolikheten att invånarna ska vilja bo kvar. För varumärkesbyggandet av platsen är det därför viktigt att satsa på projekt och kommunikation som leder till en ökad känsla av inkludering och starkare vi-känsla för att i slutändan driva platsrekommendationer och behålla invånare.

– För att möjliggöra den gröna omställningen som pågår i norra Sverige och bygga långsiktigt hållbara samhällen måste vi lyckas med att både behålla och attrahera nya invånare. Vi måste kunna erbjuda en attraktiv plats att såväl leva och bo på som att besöka. Det räcker inte med att vi erbjuder goda arbetsmöjligheter. Mot den bakgrunden har det känts både angeläget och intressant att jobba med det här forskningsområdet. Det handlar om att locka folk hit, men minst lika viktigt – att få de som redan bor i vad som länge har varit en avfolkningsregion att vilja stanna kvar, säger Carola Strandberg.

Juryns motivering:Avhandlingen inom industriell marknadsföring vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle behandlar varumärkesbyggande för platser, så kallad place branding. Arbetet har ett högt nyhetsvärde då Sverige, och då särskilt Norrbotten, står inför en stor utmaning att attrahera nya och behålla befintliga invånare. En innovativ aspekt av speciellt intresse är att ta tillvara invånares perspektiv för att förstå hur platsrelaterade identitetsaspekter kan påverka beteendemässiga avsikter. Carola Strandberg har genom sitt avhandlingsarbete visat på en mycket god vetenskaplig förmåga, dels genom de fyra artiklar som ingår i avhandlingen samt kappans avslutande kapitel och dels genom hennes tidigt mycket goda renommé i vetenskapssamhället”.

– Carola Strandbergs forskning blir en viktig pusselbit för att den gröna omställningen i norra Sverige ska lyckas. Att skapa attraktiva samhällen handlar inte bara om att skapa spännande arbetstillfällen. Det handlar också om att skapa samhällen och städer där människor vill stanna kvar, flytta till och leva ett gott liv. Vi är mycket stolta över att Carola har tilldelats Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2023, säger Johan Dasht, VD för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

Carola Strandberg avhandling har titeln: Through the Looking Glass: An Identity-Based View of Place Branding.

Priset delas ut den 11 november i samband med Luleå tekniska universitets Akademiska högtid.

Kontakt: Carola Strandberg, Universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet, carola.strandberg@ltu.se, tel. 0920-493121.
Magnus Kryssare, Pressekreterare Vattenfall, magnus.kryssare@vattenfall.com, tel. 076-7695607.

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se