Joel Andersson, forskare och biträdande universitetslektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2022.

– Jag känner mig stolt och hedrad över att min forskning blir uppmärksammad på det här sättet. Framtiden för malmgeologin är väldigt spännande och det är med stor glädje jag ser fram emot nya forskningsutmaningar med malmbildning i fokus, säger Joel Andersson.

Joel Anderssons forskning om hur malmer bildas beskrivs som internationellt banbrytande och av exceptionellt hög vetenskaplig kvalitet. Hans forskning gör det möjligt för oss att få en rekonstruktion av hur jordens plattor har rört sig för 1,9 miljarder år sedan och hur det har påverkat malmbildningen. Han har lyckats att kombinera strukturgeologi och åldersdateringar till en strukturerad syntes av hur och när unika bergarter och malm har bildats i Norrbotten. Dessutom visar arbetet hur malmbildning i den här kontexten är styrd av olika deformationsfaser i regionen – och det är en viktig bas för att kunna hitta fler malmförekomster.

–För att förstå framtiden måste man också förstå sin historia. Joel Anderssons banbrytande forskning skapar möjligheter till en förbättrad bedömning och förståelse av malmpotentialen i Sverige. Vi på Vattenfall är därför mycket stolta över att kunna uppmärksamma Joels forskningsresultat på detta sätt, förklarar Tord Eriksson, tf vd för Vattenfall Vattenkraft.

Juryn bedömer bland annat att ”arbetet är av stor vetenskaplig relevans då Joel Andersson på en stor skala visar hur järnmalmsbildning är styrd av en tidigt tektonisk fas, någonting som inte har visats på det sättet förut i Norden. Resultaten är av stor relevans för gruv- och prospekteringsföretag, för vilka arbetet utgör ett viktigt underlag för framtida undersöknings- och prospekteringsprojekt samt för en bedömning av malmpotentialen i hela Sverige.”

– Naturresursfrågor blir bara viktigare och viktigare, inte minst nu när vi står inför en resursintensiv omställning till fossilfria energisystem. Vi har mängder med frågor att besvara och väldigt många frågeställningar kräver detaljerad geologisk förståelse för att kunna besvaras. Att förstå när, var, och hur metall och mineral koncentreras i jordskorpan utgör grunden till en långsiktig och ansvarsfull naturresurshållning, säger Joel Andersson.

Joel Andersson har genom sitt arbete ”förflyttat gränser inom området genom ett helhetsperspektiv som visar på ett helt nytt och originellt sätt att tänka om malmbildning. Hans forskning har även ett stort nyhetsvärde världen över genom att det ökar förståelsen för hur malm bildas i olika sammanhang och med olika förutsättningar. Joel Andersson har med sin forskning visat en exceptionellt hög vetenskaplig kvalitet med sina fem vetenskapliga artiklar där fyra av dem är publicerade i högt rankade tidskrifter.”

– Det är många människor jag vill tacka för goda samarbeten, allt från mina närmsta kollegor till externa medförfattare. Doktorsavhandlingen hade inte varit möjlig om det inte vore för min handledare Tobias Bauer som jobbat med mig från start och gjort tuffa perioder till roliga. Jag vill också lyfta fram ämnesföreträdaren i malmgeologi Christina Wanhainen som gör ett enormt arbete för ämnet, hon stakar ut vägen för oss andra, säger Joel Andersson.

Joel Anderssons avhandling har titeln: Paleoproterozoic deformation in the Kiruna-Gällivare area in northern Norrbotten, Sweden: Setting, character, age and control of iron oxide-apatite deposits.

Priset delas ut i samband med den Akademisk högtiden på Luleå tekniska universitet, 12 november.

Kontakt: Joel Andersson, forskare i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, joel.bh.andersson@ltu.se; 0920-49 35 49, Tord Eriksson, tf vd för Vattenfall Vattenkraft, 070-337 70 24

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se