Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University, har i en studie gjord tillsammans med Richard Florida och Karen King vid Rotman School of Management, University of Toronto, tittat på om det spelar någon roll för löneutvecklingen för högutbildade vem de är tillsammans med.

Studien, som är publicerad i Environment and Planning A, har tittat på om det finns några ekonomiska fördelar för någon som är högutbildad att leva tillsammans med en partner som också är högutbildad. För att besvara detta så tittade forskarna på samtliga individer i Sverige i åldern 23-39 år under en tioårsperiod.

Studien visade att om en person är högutbildad och blir tillsammans med en annan högutbildad så tycks det ha en positiv effekt på lönen – speciellt för kvinnor. För männen gäller det dock bara så länge som paret inte har barn. När ett högutbildat par, ett så kallat power couple, skaffar barn så har detta en negativ effekt för mannens löneutveckling, men inte för kvinnans. Här är en teori som forskarna har att det då uppstår ett större jämkande inom hushållet om till exempel vem som ska vara föräldraledig, vem som ska vårda sjuka barn osv. och att män i power couples har en större förväntan hemifrån om att dela detta mer jämställt.

Undersökningen visar dock att den negativa effekten på männens lön inte gäller om paret bor i en större stad. Män i större städer i ett power couple har nämligen, enligt forskarna, inte någon negativ löneeffekt av att skaffa barn – tvärtom. Här är en teori att det kan bero på att uppdelningen av vad man gör i hushållet, så kallade gender contracts, har en tendens att vara mer jämställt i större städer – och att män i städer konkurrerar i högre grad med andra män på arbetsmarknaden som har samma förväntningar hemifrån.

– Självklart är det så att det finns jämställda förhållanden utanför städer likväl som det finns väldigt ojämställda förhållande i städer. Men trots allt tycks det finnas en relation mellan vem du lever med och var du bor – framför allt om du är man, säger Charlotta Mellander.

Läs mer om studien i en bloggpost av Charlotta Mellander på Vertikals

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se