Den oundvikliga övergången till det elektriska samhället har Vetenskapsakademien valt att kalla en seminarieserie i tre delar. Här föreläser svenska och utländska forskare på hög nivå om fossilfri elproduktion, energilagring och energieffektivisering. Det första seminariet sker 18 maj.

För att klara klimatmålen kommer vi inom en snar framtid behöva stora mängder koldioxidneutral el i Sverige. Utvecklingen inom materialteknik går snabbt framåt för komponenter som solceller, lysdioder, kraftelektronik och batterier. Samtidigt måste komponenterna fungera tillsammans som olika delar i ett energisystem hela vägen från elproducent till elkonsument. Bakom seminarierna finns Kommittén för miljö och energi som vill ge en oberoende, faktabaserad syn på en brännande framtidsfråga.

Det första halvdagsseminariet om fossilfri elproduktion sker 18 maj, seminarierna om energilagring och energieffektivisering 8 juni respektive 7 september. Samtliga seminarier är på engelska och journalister är naturligtvis välkomna att deltaga.

Här kan du läsa en artikel om satsningen på Vetenskapsakademiens webbplats.

Och här kan du gå in och anmäla dig för att delta på plats.

 

Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
E-post : eva.nevelius@kva.se
Mobil: 070-878 67 63