Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar att utveckla och stödja en bra infrastruktur för forskningsinformation. Detta innebär att samarbeta med andra aktörer för att kunna kraftsamla och skapa kreativa miljöer. Barn och ungdomar, framförallt i skolan, är i detta en prioriterad målgrupp.

STÖRSTA POPULÄRVETENSKAPLIGA HÄNDELSEN
Den Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är i dag det största samlade återkommande populärvetenskapliga evenemanget i landet. Bl a görs en omfattande satsning mot elever och lärare, där ca 25 000 skolbarn nås. Festivalen spelar också en roll när det gäller internationellt erfarenhetsutbyte inom området forskningskommunikation.

ETABLERAD ARENA SEDAN SEX ÅR
Festivalen äger nästa år rum den 5-18 maj och arrangeras då för sjunde året i rad. Som huvudmän bakom evenemanget finns sedan tidigare Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborg & Co Näringslivsgruppen och Business region Göteborg.
Vetenskapsrådets satsning innebär ansvar och deltagande i det s k huvudmannarådet och det vetenskapliga rådet för arrangemanget.

YTTERLIGARE KOMMENTARER
Lena Wollin, informationschef Vetenskapsrådet
08-546 44 279 / Lena.Wollin@vr.se

Presskontakt:

Marlene Truedsson

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare