I Vid politikens yttersta gräns. Perspektiv på EU-toppmötet i Göteborg 2001 presenteras en studie över orsaker, förutsättningar och olika parters handlanden under de händelser som för många är kända om ”göteborgskravallerna”.

Kravaller! När Europeiska rådet och president Bush hade lämnat Sverige efter mötena som ägde rum i Göteborg den 14-17 juni 2001, var det detta ord som utgjorde de flesta svenskars bild av vad som på ytan hade haft ambitionen att bli ett dialogens och öppenhetens toppmöte. Politik i svensk anda!

Studierna är genomförda av forskare verksamma vid Göteborgs och Stockholms universitet vilka här erbjuder förklaringar och analyser som sträcker sig bortom olika ställningstaganden för eller emot.

Idag, ett och ett halvt år senare, är det uppenbart att flera av de frågor som väcktes i efterdyningarna av ministermötet fortfarande inte har besvarats. Inte minst lyser frågorna om politisk legitimitet starkare än förut. Det är inte längre självklart vem eller vilka som besitter denna legitimitet eller vilka aktioner som kan betecknas som politiskt acceptabla eller demokratiskt hållbara.
I boken undersöks frågor om olika parters roller inför och under toppmötet. Hur påverkade aktivisterna, polismakten, allmänheten och nyhetsrapporteringen händelserna i deras olika skeenden och framför allt: hur reagerade de olika parterna inför varandras ageranden?

Händelserna i Göteborg omgavs av massdemonstrationer, men även av dialog. Mängden fredliga aktiviteter i anslutning till toppmötet kom i nyhetsrapporteringen dock att helt överskuggas av brinnande barrikader och poliser med dragna vapen. Detta exempel visar vilken ensidig bild vi fått av en betydligt mer mångfasetterad verklighet.

Vid politikens yttersta gräns undersöker utan ideologiska förbehåll beslut och orsaker, demonstration och dialog samt brister i organisation och genomtänkta förberedelser. Antologin ger en nyanserad bild av de händelser under juni 2001 som ledde fram till att svensk polis för första gången på sjuttio år öppnade eld mot demonstranter.

Författare:

Micael Björk är fil. dr. vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet

Per Cramér är professor i internationell rätt vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Lennart Nilsson är universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, och föreståndare för CEFOS, Centrum för forskning om offentlig sektor

Mikael Oskarsson är doktorand vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet och tjänstledig inspektör vid Polismyndigheten i Västra Götaland

Jonas Parsmo är magisterstudent vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet

Abby Peterson är docent vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Sara Uhnoo är doktorand vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Lennart Weibull är professor i massmediaforskning vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Brutus Östlings Bokförlag Symposium 2002, ISBN 91-7139-598-9

För ytterligare information, kontakta: Johan Ahlgren, 031-773 10 89
____________________________________________________________

Pressekreterare
Åke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se