I dag, på biologiska mångfaldens dag ger Vetenskapsakademien ut en ny skrift i serien Vetenskapen säger – om biologisk mångfald och evolution. Hotet mot den biologiska mångfalden behöver lyftas fram i ljuset på samma sätt som klimatfrågan. Det anser Kerstin Johannesson, ledamot av Vetenskapsakademien, och en av författarna.

Egentligen finns det två anledningar till att Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, tycker att det känns extra angeläget att sprida kunskap om biologisk mångfald just nu.

– Klimatfrågan har fått väldigt stor uppmärksamhet på senare tid medan den biologiska mångfalden har hamnat lite i skymundan trots att de två frågorna är intimt förknippade med varandra. Den biologiska mångfalden hotas i hög grad av klimatförändringarna, säger hon.

Samtidigt känns det viktigt att få berätta om de stora kliv framåt som forskningen tagit på senare år.

– Med hjälp av DNA-sekvenseringstekniken kan vi idag studera sådant som är osynligt för blotta ögat. Genom att extrahera DNA har vi fått ett mått också på den mikroskopiska mångfalden och en bättre förståelse för hur många vanliga arter är uppdelade i olika lokala bestånd.

En vanlig missuppfattning är att biologisk mångfald bara handlar om vackra blommor och exotiska djur. Men det är så mycket mer än så. Kerstin Johannesson talar gärna om ”den dolda biologiska mångfalden” i form av mikrober, och om variationen inom arter som är minst lika viktig att bevara. Ett exempel är torsken i Östersjön som har anpassat sig till miljön just där.

– Det hjälper ju inte oss att det finns torsk i andra hav om torsken i Östersjön dör ut, säger hon.

Vetenskapen säger – om biologisk mångfald och evolution är framtagen av en grupp bestående av ledamöter från Vetenskapsakademien och andra experter inom området. Författarna försöker bland annat förklara varför det är så viktigt att bevara de olika arter vi har runtomkring oss. De menar att det dels är ett moraliskt och etiskt ansvar vi människor har, dels finns det en mycket stor praktisk nytta.

Läs hela intervjun med Kerstin Johannesson här

Kontakt: Kerstin Johannesson
kerstin.johannesson@gu.se
076-622 96 11

Gå direkt till skriften Vetenskapen säger om biologisk mångfald och evolution

 

Eva Nevelius
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63