Det är Uppsala centrum för hållbar utveckling, en centrumbildning mellan Sverige lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, som organiserar konferensen tillsammans med Sidas forskningsenhet Uforsk. Uppsala universitets rektor, Anders Hallberg, inviger evenemanget kl. 13 tisdagen den 27 maj i plenarsalen ”Dragarbrunn”, Atrium Konferens och bankett, Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala.

Konferensen tar en tvärvetenskaplig ansats och diskuterar i parallella sessioner högaktuella ämnen för alla internationellt inriktade forskare och andra intresserade av globala framtidsfrågor:

• Nya energisystem – energikällor, teknologier och konsumtionsmönster
• Kan man ha både ett effektivt och ett långsiktigt hållbart jordbruk?
• Markförstöring och vattenbrist – en ständigt pågående katastrof och orsak till landsbygdens fattigdom
• Olika alternativa strategier för att möta klimatförändringen i länder med begränsad ekonomiska resurser.
• Hur ska vi uppnå förbättrad mödra- och barnhälsa?
• Vatten- och sanitetsproblem och möjliga lösningar
• Bostäder och infrastruktur för fattiga i urbana miljöer
• Handel – från lokalt till globalt perspektiv
• Orsaker och möjliga lösningar till konflikter om naturresurser
• Måste vissa mänskliga rättigheter prioriteras före andra?

Dessutom arrangeras tre större paneldiskussioner med företrädare för regeringen, politiska partier, forskningsfinansiärer, forskare och andra intressenter. Dessa diskussioner rör forskningens organisation, inriktning och finansiering. En särskild diskussion ägnas den unga generationens möjligheter att få arbete med internationell inriktning inom forskning eller myndigheter och organisationer. Förslag till Sidas framtida forskningsinriktning och en forskningspolitisk proposition för en samlad svensk forskningspolitik skall läggas fram senare under 2008, vilket gör det extra intressant att få aktuell information och tillfälle att diskutera forskningsfinansiering, forskningssamarbete och strategier för globalt forskningssamarbete mm. Konferensen kan förhoppningsvis ge viktiga kommentarer till politikerna som formulerar nya strategier, eftersom den samlar ca 450 deltagare varav många är svenska forskare som arbetar med problem som rör länder utanför de så kallade industrialiserade länderna.

På konferensens hemsida www.csduppsala.uu.se/sidaconference08 finns aktuell information.

För mer information, kontakta Ingrid Karlsson, 018-471 68 53, 070-425 05 03, e-post: Ingrid.Karlsson@kus.uu.se