Borrelia burgdorferi överförs till mĂ€nniskor via fĂ€stingbett och kan dĂ€rmed orsaka infektionssjukdomen Lyme-borrelios. Avhandlingen studerar molekyler och processer som Ă€r kopplade till strukturen och funktionen av cellmembranet i denna bakterie. Studierna gĂ€ller sĂ€rskilt vilken funktion tre proteiner — P13, CtpA och bbMGS — har för Borreliabakterien och hur de bidrar till dess förmĂ„ga att orsaka sjukdom. P13-proteinet bildar ett s.k. porin, vilket fungerar som en kanal för transport av Ă€mnen genom bakteriens yttermembran. Poriner har visats ha betydelse för vissa bakteriers förmĂ„ga att orsaka sjukdom. CtpA Ă€r ett proteas, dvs. ett enzym som som bryter ner eller tar bort delar av andra proteiner. CtpA-enzymet klipper bort en bit av P13- proteinet och denna process har troligtvis betydelse för hur det senare ska hamna pĂ„ rĂ€tt stĂ€lle och korrekt bilda transportkanalen. bbMGS Ă€r ett enzym som syntetiserar en glykolipid, dvs. en fettmolekyl med en sockermolekyl. Denna Ă€r en viktig komponent för Borreliabakteriens membranstruktur och kĂ€nns Ă€ven igen av det mĂ€nskliga immunförsvaret. PĂ„ sikt kan bĂ€ttre förstĂ„else för hur dessa proteiner fungerar och samverkar möjliggöra utveckling av nya metoder för diagnos, prevention och behandling av Lyme-borrelios.

Avhandlingen har titeln ”Functional analysis of the membrane associated proteins P13, CtpA, and bbMGS from Borrelia burgdorferi spirochetes”. Svensk titel: ”Funktionell analys av de membranassocierade proteinerna P13, CtpA och bbMGS frĂ„n Borrelia burgdorferi spiroketer”.
Disputationen Àger rum kl 09.00 i förelÀsningssalen Major Groove, byggnad 6 L, NUS.
Fakultetsopponent Àr professor Nyles W. Charon, Department of Microbiology, Immunology and Cell Biology, West Virginia University, USA.

Yngve Östberg Ă€r uppvuxen i Tavelsjö utanför UmeĂ„ och finns vid Inst. för molekylĂ€rbiologi, tel. arb 090-7856737. E-post: yngve.ostberg@molbiol.umu.se