– Den mycket välkomna ökningen av statliga insatser de senaste åren är ett betydelsefullt trendbrott. Men den mesta ökningen försvinner på grund av andra faktorer. Förutom en rad strukturella förändringar är t ex de minskade medlen från löntagarfondstiftelserna en sån faktor, förklarar Pär Omling. Här måste Vetenskapsrådet gå in och ta ett ansvar eftersom ansökningstrycket på oss kommer att öka.
Statens anslag till forskning beräknas år 2000-2003 öka med 1,5 miljarder kronor, varav en halv miljard går till Vetenskapsrådet. Samtidigt beräknas löntagarfondstiftelsernas forskningsstöd minska med mellan en halv och en miljard kronor, detta bl a med anledning av börsutvecklingen.

VETENSKAPSRÅDETS STRATEGI
De stagnerande ekonomiska resurserna till svensk forskning har lett till ett försämrat forskningsklimat.
– Svensk forskning står och stampar på samma finansiella nivå som under slutet av 80-talet. Detta måste brytas med en kraftfull satsning på fri forskning, menar Pär Omling.
– För Vetenskapsrådets del betyder det att vi vill ha 900 miljoner kronor i ökad budget för 2004 och 2005. Vi vill t e x fokusera på återväxten av yngre forskare och vi vill också förstärka och skapa fler kreativa forskningsmiljöer. Inte minst kräver situationen också samverkan med universitet, högskolor och andra forskningsfinansiärer.

MER INFORMATION
På www.vr.se under ”Aktuellt” och ”Finansiering” finns material som diagram, budgetunderlag mm.

YTTERLIGARE KOMMENTARER
Pär Omling, generaldirektör 08-546 44 185 / Par.Omling@vr.se
Ulf Heyman, analytiker analys- och strategiavdelningen 08-546 44 223/ Ulf.Heyman@vr.se
Carl Jacobsson, chef analys- och strategiavdelningen 08-546 44 343 / Carl.Jacobsson@vr.se

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare