Ungdomarna visade inga sv√•righeter att orientera sig i det nya som f√∂retaget introducerade. Resultaten visar bland annat med vilken l√§tthet de tog av och p√• sig den ”kostym” som f√∂retaget kr√§vde. Ungdomarna beskriver upplevelser av att man konstruerat n√•got nytt tillsamman att de varit med om att ”bryta ny mark”. Genom MRF kom det globala och lokala n√§rmare varandra. Sammantaget visar resultaten att f√∂retagsetableringar i glesbygdssamh√§llen av Vilhelminas typ inte beh√∂ver misslyckas av sk√§l som att den tillg√§ngliga arbetskraften inte h√•ller m√•ttet.

Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Förutom en enkät till de MRF anställda har kvalitativa forskningsintervjuer genomförts med dessa samt mednyckelinformanter i kommunen.

Lena Dahlgren nås på:
Tel: 090-786 77 15
E-post: lena.dahlgren@socw.umu.se

Lördagen den 8 december försvarar Lena Dahlgren, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet sin doktorsavhandling med titeln: Vilhelmina och MRF Assistance. Mötet mellan ungdomar i glesbygd och ett modernt tjänsteföretag speglat i en klassisk tankefigur.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal F. Fakultetsopponent är Docent Hans Lindfors, Högskolan i Borås.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23