Idéhistorikern Jonas Schiött granskar i sin doktorsavhandling den svenske filosofen Anders Wedberg (1913-78) och det stora inflytande han hade över Sveriges filosofiska utveckling under mitten av 1900-talet. Denna förÀndring skedde i riktning mot den internationella analytiska traditionen inom filosofi, och var sÄ framgÄngsrik att denna tradition har dominerat filosoferandet vid svenska universitet Ànda sedan Wed-bergs dagar. Det bÀsta sÀttet att förstÄ hur och varför denna förÀndring skedde Àr att fokusera pÄ Wedbergs bidrag till den filosofihistoriska genren och debatten som omgav hans nydanande sÀtt att angripa denna del av filosofin.
Wedbergs sÀtt att skriva filosofihistoria stod i stark kontrast till de etablerade traditionerna. För honom var syftet med verksamheten att göra historien nyttig för samtiden. Filosofer uppmuntrades dÀrför att ta vad de kunde ha anvÀndning för ur filosofihistorien och förkasta resten. Wedbergs egen Filosofins Historia var ett slÄende exempel pÄ denna metod: i detta verk ignorerar eller nedvÀrderar han mÄnga tÀnkare som tillhörde en etablerad kanon, och koncentrerar sig istÀllet pÄ de som tycks ha nÄgon relevans för de problem som modern analytisk filosofi Àgnar sig Ät. Kritiken som riktades mot Wedberg för detta tilltag visar tydligt pÄ grÀnsdragningarna mellan olika tanketraditioner.

Det mest allmĂ€nna mĂ„let Wedberg stĂ€llde upp för filosofin var att den mĂ„ste bli mer vetenskaplig. Större vetenskaplighet skulle tillĂ„ta filosofin att göra sig nyttig i andra vetenskapers tjĂ€nst, genom att hjĂ€lpa dem med klargöranden av deras begrepp och metoder. För att kunna komma sĂ„ lĂ„ngt mĂ„ste filosofin först rensa ut gamla, ovetenskapliga, teorier och metoder. De viktigaste verktygen för detta Ă€ndamĂ„l var begreppsanalys och logisk formalisering. Det var ocksĂ„ viktigt för filosofer att bibehĂ„lla en stark respekt för de empiriska vetenskapernas landvinningar – en empirisk metod tillhörde det som skiljde vetenskap frĂ„n ren spekulation. Filosofin skulle alltsĂ„ fylla en roll som hjĂ€lpvetenskap Ă„t natur- och samhĂ€llsvetenskapliga discipliner, och pĂ„ liknande sĂ€tt skulle filosofihistorien vara en hjĂ€lpreda Ă„t denna mer centrala funktion inom filosofin.

Genom att redogöra för Wedbergs syn pÄ filosofin och de konflikter den ledde till, skall avhandlingen tjÀna som en fallstudie i intellektuell och institutionell förÀndring.
Avhandlingens titel: Anders Wedberg och filosofihistorien: Den svenska 1900-talsfilosofins förÀndring
Disputationen Àger rum fredagen den 17 november 2000 kl 13.00
Sal 10, universitetets huvudbyggnad, Vasaparken
NÀrmare upplysningar kan fÄs frÄn Jonas Schiött, tel 031-773 4523 (arb),
e-post: jonas.schiott@idehist.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851