Under rubriken Monster har studenterna arbetat med språk, litteratur och kultur i sin virtuella värld. En stor del av arbetet har skett i samarbete med HUMlab som har bidragit med sin avancerade teknik och visat studenterna på de möjligheter tekniken ger. Det unika arbetssättet ersätter vid institutionen för moderna språk en traditionell C-uppsats och är ett led i institutionens arbete med att experimentera fram och utveckla nya presentationsformer för universitetsutbildning. Tidigare teman har varit ”Bröllop” och ”Staden”. Exempel på frågor som ställs i årets projekt är: Hur skapas monster i dagens samhälle? Hur speglas kultur och samhälle olika tiders monster? Är det värsta monstret att inte bry sig? Hur skapas politiska monster och hur används dessa? Vilken narrativ funktion har ljudeffekter och musik i skräckfilmer?

På tisdagen den 4 juni kl 18 avslutas terminens arbete med en virtuell presentation och diskussion i den virtuella värld som studenterna tillsammans har skapat. Dit kommer också människor som i realiteten befinner sig på helt andra platser på jorden. Centralnoden är HUMlab och där kommer den värld studenterna skapat att synas på en jättelik bakprojicerad skärm. En webbkamera i lokalen där studenterna sitter kommer att skicka ut ögonblicksbilder till dem som besöker världen och via Internet kommer det också att finnas tillgång till videopresentationer av projektet. Det kommer att finnas möjlighet att tala med både studenter, projektledare, handledare, och professor Reed Riner från Northern Arizona University som ska genomföra en utvärdering av projektet.

Den virtuella (och verkliga) presentationen börjar kl 18. Redan kl 17 finns studenterna i den virtuella världen för att prata med intresserade och hjälpa besökare. 17:30 kommer de att kort presentera projektet i laboratoriet och sedan tar den virtuella presentation över. HUMlab ligger under universitetsbiblioteket i samhällsvetarhuset. Medier och andra intresserade är välkomna till en visuell och livlig händelse, både virtuellt och i HUMlab.

Projektet finansieras av Rådet för högre utbildning. Mer information finns på http://www.eng.umu.se/vw

Kontaktperson: Patrik Svensson, HUMlab.
Telefon: 090-786 7913 och 070-397 84 66.
Email: patrik.svensson@humlab.umu.se.