Samarbetet mellan Volvo Personvagnar, Stanford University och Luleå tekniska universitet ger en unik inblick i framtidens sätt att arbeta inom produktutveckling: Med geografiskt åtskilda team som kan bidra med olika kompetenser och synsätt, både kulturellt och professionellt.
Det är viktigt att kunna hitta och använda sig av rätt kompetens vid rätt tidpunkt, oavsett var i världen denna kompetens finns.

Luleå och Stanford representerar två vitt skilda ingenjörsdiscipliner och Volvo ser stora möjligheter till synergieffekter. Det globala samarbetet utförs med stöd av världsledande teknik för distribuerat ingenjörsarbete och projektet ger forskare från Luleå och Stanford möjlighet att utvärdera och vidareutveckla de metoder och miljöer för ingenjörssamarbete som har tagits fram vid respektive universitet.

Virtuella pedaler är ett av fyra delprojekt i SIRIUS, avslutningskursen på inriktningen Maskinkonstruktion.
Årets övriga projekt är:
· Racerbil för deltagande i Formula Student 2002
· Elektrisk parkeringsbroms (Volvo Personvagnar)
· Mellanhus till civila jetmotorer (Volvo Aero)

Upplysningar:
Professor Lennart Karlsson, Luleå tekniska universitet, tel. 0920-49 12 79, Lennart.Karlsson@cad.luth.se, Ahmed El-Bahrawy, Volvo Personvagnar i Göteborg, tel. 031-325 44 47, aelbahra@volvocars.com

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: