Det svenska vägnätet står inför flera utmaningar. För att möta dem startar nu ett nytt kompetenscentrum för forskning och utveckling inom området. Bakom kompetenscentrumet står fem centrala forskningsaktörer inom ämnesområdet: VTI, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers, KTH och Luleå Tekniska Universitet. Finansiär är Trafikverket.

– Det känns väldigt positivt att Trafikverket gör denna långsiktiga satsning på att säkerställa forskningsfinansiering och kunskapsförsörjning inom det vägtekniska området. VTI firar faktiskt 100 år av vägteknisk forskning i år, så det sammanfaller väl med uppstarten av ett kompetenscentrum. Behovet av ny kunskap och kompetens är stort inom hela branschen för att klara utmaningar som klimatförändringar och att kunna nyttja den snabba tekniska utvecklingen, säger Anita Ihs, avdelningschef på VTI.

VTI har genom åren byggt upp gedigen kompetens och omfattande forskningsresurser inom området. Anita Ihs ser mycket fram emot samarbetet med parter från det tidigare branschprogrammet Bana väg för framtiden samt med de nya som tillkommit inom kompetenscentret.

Trafikverket har beslutat att finansiera Kompetenscentrum i vägteknik med nästan en halv miljard kronor över 12 år under perioden 2023 till och med 2034. Det innebär en årlig budget på upp till 40 miljoner kronor per år. Pengarna kommer gå till nya forskningsprojekt, till att stärka specialistkompetensen samt nya utbildningar och doktorandsatsningar.

Centrumföreståndare blir Joacim Lundberg, forskare i vägteknik vid LTH som också välkomnar Trafikverkets satsning.

– Branschen står inför många utmaningar och för att möta dessa krävs det mer kunskap och mer kompetens. Jag tror även att denna satsning kan bidra till en ökad attraktivitet för ämnet, säger Joacim Lundberg.

Det svenska vägnätet står inför flera utmaningar. Vägnätet blir allt äldre och är dessutom utvecklat för gamla behov. Samtidigt har både person- och godstrafiken ökat, transporterna blir allt längre och tyngre och behoven förändrats, bland annat genom klimatförändringarna. Dessutom har nya tekniker tillkommit såsom elektrifiering, digitalisering och automatisering. Det leder till att fler vägtransportsystem med högre komplexitet måste byggas och underhållas på rätt sätt.

Kompetenscentrum vägteknik kommer att skapa förutsättningar för att nyttja både befintliga material och tekniker och möjligheterna med ny teknik, nya material och nya arbetssätt.

– Bland annat vill vi studera klimatförändringars effekter på vägkonstruktionen. Ett exempel är de förändrade frys-töcyklerna. Det krävs mer och ny kunskap för att säkra en robust väginfrastruktur som är hållbar utifrån miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv, säger Joacim Lundberg.

Arbetet med att få allt på plats fortgår under början av 2023. Kompetenscentrum vägtekniks webbplats är under uppbyggnad och kommer att fyllas på med mer detaljer allt eftersom.

Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Kompetenscentrum vägteknik

Nytt kompetenscentrum för vägteknik – Bransch (trafikverket.se)

 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

Mikael Sönne

Kommunikatör

013-204155

072-200 20 15

mikael.sonne@vti.se