Polisen har i ett antal år använt så kallat identifieringsljus på prov med dispens från Transportstyrelsen, men nu närmar sig dispensen sitt slutdatum. VTI har därför fått i uppdrag från polisens nationella operativa avdelning, NOA, att göra en utvärdering av effekterna av identifieringsljuset.

Identifieringsljuset skiljer sig från ordinarie blåljus. Det lyser mycket svagare än det ordinarie blåljuset och med fast sken. Det används när polisen vill markera sin närvaro, för att synas tydligare och skapa trygghet. Det kan till exempel användas vid demonstrationer, folksamlingar i krogmiljö och idrottsevenemang. Ett annat exempel är att synas tydligare för att åstadkomma lugnare trafik.

Polisen (NOA) har positiva erfarenheter av identifieringsljuset, men vill ha en oberoende och objektiv effektutvärdering för att kunna gå vidare med att söka permanent tillstånd att använda identifieringsljuset.

VTI:s utvärdering består dels av en webbenkät för att mäta allmänhetens uppfattningar om dess nytta, dels ett fältexperiment som genomförs i stadsmiljö för att mäta hur mycket tydligare polisen syns om de har identifieringsljuset påslaget. Enkätundersökningen genomförs i juni.

– Fältexperimentet genomförs senare, med anledning av pågående pandemi med begränsningar i antal personer i folksamlingar, säger Björn Lidestam, senior forskare på VTI.

Information om utvärderingen på VTI:s webbplats

Ytterligare information

Björn Lidestam, bjorn.lidestam@vti.se, 013-20 42 61 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Lund.

Presskontakt:
Eva-Mari Löfqvist
Telefon:
013-20 42 08
Mobil:
0709-21 82 86
Epost:
eva-mari.lofqvist@vti.se
Presskontakt:
Ytterligare presskontakt
Telefon:
013-20 40 00
Epost:
kombi@vti.se