– Wallenberganslaget till livsvetenskaperna går till utrustning för de 16 nya professorerna som ingår i satsningen, säger professor Bo Liedberg som koordinerar verksamhetens uppbyggnad.

– Det handlar om tung vetenskaplig apparatur, bland annat analysapparatur för biomolekyler.

Utrustningen kommer att placeras på avdelningarna för kemi, molekylärbiologi och tillämpad fysik på IFM. De forskargrupper som kommer att utnyttja den är knutna till professorerna Bo Liedberg (avd för molekylära filmer och ytanalys), Carl Fredrik Mandenius (teknisk biologi), Olle Inganäs (biomolekylär och organisk elektronik), Lars Baltzer (organisk kemi) och Bengt-Harald Jonsson (biokemi). Fler grupper kan tillkomma senare, när alla nya professurer i livsvetenskapssatsningen är tillsatta.

Det andra Wallenbergsanslaget går också till IFM, närmare bestämt till professorn i tunnfilmsfysik Lars Hultman. De nära 15 miljonerna i detta anslag ska investeras i ett analytiskt elektronmikroskop för fortsatt frontforskning inom material- och nanovetenskap, till exempel avancerade tunnfilmsmaterial och –halvledare. Delaktiga forskargrupper är, förutom Lars Hultmans egen grupp, de grupper som är knutna till professorerna Erik Janzén och Bo Monemar (materiefysik), Ulf Helmersson (tunnfilmsfysik) och Göran Hansson (yt- och halvledarfysik).

Mer information Bo Liedberg, 013- 28 18 77, e-post bol@ifm.liu.se, Lars Hultman, 013-28 12 84, lhn@ifm.liu.se eller någon av de andra ovan nämnda som kan nås via växeln – 013-28 10 00. Wallenbergsstiftelsen har tel 08-545 017 80

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: