Yngre män tar större ansvar för den gemensamma familjekommunikationen än vad deras fäder har gjort. Det visar en ny studie från Uppsala universitet där svenskar ur flera generationer har intervjuats om sina kommunikationsmönster.

Om det förr var mammans ansvar att skicka vykort från hela familjen, eller se till att barn, föräldrar och svärföräldrar gratulerades på födelsedagen så råder idag nya normer för den här typen av obetalt arbete i hemmet. I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies har Lina Eklund, docent i människa-dator-interaktion vid Uppsala universitet intervjuat fyrtio svenskar i olika åldrar om deras kommunikationsmönster.

– Vi ser framförallt i de yngre generationerna hur kvinnor inte längre är villiga att göra mäns familjearbete åt dem. I de äldsta generationerna är det ofta fortfarande självklart att kvinnan ringer släkt med den fasta telefonen och skickar julkort. Men i de yngre generationerna där privata mobiler har ersatt delade fasta telefoner så ser vi hur män själva till exempel ringer sina föräldrar och syskon, och stödjer sina barn i deras kommunikation med mor- och far-föräldrar, säger Lina Eklund.

Nyare typer av kommunikationsteknologier har bidragit till ett skifte från gruppbaserad kommunikation till individuell kommunikation. Den nya studien visar att med de nya teknologierna så utför män mer familjekommunikation och tar i vissa fall även större ansvar för den. Äldre typer av kommunikationsteknologi (som fast telefon och postade kort) fortsätter att vara kvinnligt kodade och verkar i vissa fall vara på väg att helt överges.

Men allt hänger inte på tekniken. Nya normer om hur vi kommunicerar i samhället i stort skapar andra förutsättningar för hur män och kvinnor delar upp det obetalda arbetet med att vara i kontakt med familjemedlemmar. Medan det i de äldre generationerna är kvinnorna som står för det obetalda familjearbetet, är det bland de yngre oftare ett mer delat arbete mellan män och kvinnor.

– Vi ser det här mönstret hos de olika generationerna inom samma familjer, att de yngre delar mer lika på det obetalda familje-kommunikationsarbetet. Det indikerar att det kanske inte är så att olika familjer gör olika utan att det är en trend vi ser, säger Lina Eklund.

För att säkert kunna slå fast att det skett en stor förändring på området behövs fler studier.

– Vi skulle behöva se mer storskaliga studier som tittar på stora delar av befolkningen. Troligen finns stora skillnader i samhället beroende på till exempel jämställdhet i familjen, användning av teknologi, med mera, säger Lina Eklund.

Lina Eklund (2023) Kinwork revisited: The gendered work of keeping up with family through communication technology, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, DOI: 10.1177/13548565231185864

För mer information kontakta Lina Eklund, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, tel: 070-3318183 e-post: lina.eklund@im.uu.se

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Presskontakt:
Linda Koffmar
Telefon:
018-471 1959
Epost:
linda.koffmar@uu.se