Tack för din ansökan

Din ansökan har skickats in. Vi återkommer till dig så snart vi kan. Följ gärna oss på twitter https://twitter.com/Expertsvar 

Pressmeddelanden

Det krävs mer än en termin för att utveckla kritiskt tänkande

28 september, 2023 - Göteborgs universitet

Kritiskt tänkande finns med både i lärandemål och i bedömningsuppgifter på svenska universitetskurser i engelska. Skillnaderna inom kurserna är däremot stora och det finns ett större fokus på kritiskt tänkande inom litteratur än lingvistik. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Evelina Johansson har i sin avhandling i engelska med fokus på språkinlärning och […]

Låggradig inflammation i tarmen lång tid efter strålbehandling 

28 september, 2023 - Göteborgs universitet

Patienter som genomgått strålbehandling mot bäckenet kan leva med en låggradig kronisk inflammation i den nedre delen av tarmen i tjugo år efter behandlingen. Det visar forskare vid Göteborgs universitet i en studie.  Strålbehandling är ofta nödvändig för att bota eller bromsa en cancer. Även om dagens strålbehandlingar har hög precision påverkas ändå frisk vävnad […]

Förebyggande åtgärder krävs för att skydda grisbesättningar från multiresistenta bakterier

28 september, 2023 - SLU

En särskild typ av multiresistenta bakterier, LA-MRSA, har blivit vanlig i grisbesättningar i flera länder, men hittills inte i Sverige. För att undvika en liknande situation här, och därmed skydda personer som arbetar med grisar, behövs en nationell kontrollstrategi. Det menar Krista Tuominen, som i sitt doktorsarbete vid SLU har undersökt förutsättningarna för en sådan strategi.

Antimateria faller nedåt

28 september, 2023 - Stockholms universitet

För första gången har gravitationens påverkan på antimateria observerats i ett experiment. Det har skett vid ALPHA-experimentet på CERN, där Fysikum på Stockholms universitet är representerat genom Svante Jonsell.

Fler pressmeddelanden