Tillgänglighet

Tillgänglighet för Expertsvar

 

Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Expertsvar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? Om du behöver innehåll från Expertsvar.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgängligheten via formulär på Vetenskapsrådet.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn förlagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Innehåll som inte är tillgängligt. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt syn och nedsatt färgseende

  • Vissa komponenter och grafik på webbplatsen har inte tillräcklig kontrast vilket försvårar för användare med nedsatt syn. [WCAG 1.4.11(AA)]

Problem vid personliga textinställningar

  • Vissa komponenter visas genom pop-up eller hover. Dessa komponenter kan vara svåra att uppfatta om användaren förstorat sidan. [WCAG 1.4.13(AA)]

Problem vid tangentbordsnavigering

  • Vissa funktioner i formulär är svåra att nå via tangentbordsnavigering. [WCAG 2.1.1(A)]
  • Problem vid hjälpmedelsanvändning
  • Vissa ord och fraser är på annat språk än svenska på webbplatsen vilket inte uppfattas av uppläsningsverktyg. [WCAG 3.1.2(AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vetenskapsrådet lät en extern aktör göra en oberoende granskning av Expertsvar.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport den 7 januari 2019. Vetenskapsrådet gav en annan extern aktör i uppdrag att utföra rättningar. Denna aktör genomförde och granskade rättningarna och levererade dem den10 december 2019. Inför leveransen av dessa rättningar genomförde Vetenskapsrådet också en egen testning.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på Expertsvar.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2025.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.

Webbplatsen publicerades 2015.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 14 juli 2020.