Pressmeddelanden

Forskningsfinansiär

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

3 februari, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

IVA är en fristående akademi. som har ”…till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling” (§ 1, IVAs stadgar). IVA har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högste beskyddare och deltar aktivt i […]

Skolforskningsinstitutet

11 november, 2020 - Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att: sammanställa forskningsresultat fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Kungl. Vetenskapsakademien

23 maj, 2019 - Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Formas

5 februari, 2015 - Formas

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.