Pressmeddelanden

Högskola

Högskolan i Skövde

17 januari, 2022 - Högskolan i Skövde

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Röda Korsets Högskola

26 april, 2021 - Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka […]

Marie Cederschiöld högskola

25 maj, 2020 - Marie Cederschiöld högskola

Marie Cederschiöld högskola bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi och kyrkomusik. Vi bedriver också forskning om bland annat det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik. Högskolan finns på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 […]

Kungl. Musikhögskolan

5 februari, 2020 - Kungl. Musikhögskolan

Forskningsmiljön på KMH Nationella och internationella externfinansierade forskningsprojekt och ett högre seminarium för forskning i musik är viktiga delar av vår forskningsmiljö och vi arbetar aktivt med att utveckla forskningsdriven undervisning. Den vetenskapliga och den konstnärliga forskningen korsbefruktar varandra samtidigt som de separat har bäring på så många andra forskningsområden och kan bidra till utveckling […]

Försvarshögskolan

7 mars, 2017 - Försvarshögskolan

Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser.

Blekinge Tekniska Högskola

5 februari, 2015 - Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, med fokus på IT som integreras med andra ämnen såsom teknik, fysisk planering, […]