Pressmeddelanden

Högskola

Röda Korsets Högskola

26 april, 2021 - Röda Korsets Högskola

  Röda Korsets Högskola har utbildat framtidens sjuksköterska sedan 1867. Global omvårdnad och global hälsa sammanfattar högskolans unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Som en del av rödakorsrörelsen är profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv central i högskolans forskning och utbildning. Högskolan startades 1867 av Emmy Rappe och var den första icke-religiösa […]

Ersta Sköndal Bräcke högskola

25 maj, 2020 - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi och kyrkomusik. Vi bedriver också forskning om bland annat det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik. Högskolan finns på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 700 studenter.

Kungl. Musikhögskolan

5 februari, 2020 - Kungl. Musikhögskolan

Forskningsmiljön på KMH Nationella och internationella externfinansierade forskningsprojekt och ett högre seminarium för forskning i musik är viktiga delar av vår forskningsmiljö och vi arbetar aktivt med att utveckla forskningsdriven undervisning. Den vetenskapliga och den konstnärliga forskningen korsbefruktar varandra samtidigt som de separat har bäring på så många andra forskningsområden och kan bidra till utveckling […]

Försvarshögskolan

7 mars, 2017 - Försvarshögskolan

Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser.