Pressmeddelanden

Övrig organisation

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

3 februari, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

IVA är en fristående akademi. som har ”…till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling” (§ 1, IVAs stadgar). IVA har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högste beskyddare och deltar aktivt i […]

Akademiska sjukhuset

22 september, 2021 - Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 500 anställda och cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer. 2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 […]

Mistra Sustainable Consumption

3 juni, 2021 - Mistra Sustainable Consumption

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning. Programmet kommer att utveckla färdplaner för […]

Röda Korsets Högskola

26 april, 2021 - Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka […]

Skolforskningsinstitutet

11 november, 2020 - Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att: sammanställa forskningsresultat fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Sweden Water Research

27 oktober, 2020 - Sweden Water Research

Vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag som på ett målinriktat och resurseffektivt sätt ska möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Här samordnar vi kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap. Vi bedriver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Vi samordnar kompetenser för att […]

Kungl. Vetenskapsakademien

23 maj, 2019 - Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Riksantikvarieämbetet

22 oktober, 2018 - Riksantikvarieämbetet

Genom ett forskningsanslag, FoU-anslaget, stödjer myndigheten ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett aktivt forskningsområde i många akademiska miljöer. Hos vårt arkiv och bibliotek finns enorma mängder information som kan nyttjas av både allmänheten och forskare.