Pressmeddelanden

Övrig organisation

Röda Korsets Högskola

26 april, 2021 - Röda Korsets Högskola

  Röda Korsets Högskola har utbildat framtidens sjuksköterska sedan 1867. Global omvårdnad och global hälsa sammanfattar högskolans unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Som en del av rödakorsrörelsen är profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv central i högskolans forskning och utbildning. Högskolan startades 1867 av Emmy Rappe och var den första icke-religiösa […]

Skolforskningsinstitutet

11 november, 2020 - Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att: sammanställa forskningsresultat fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Sweden Water Research

27 oktober, 2020 - Sweden Water Research

Vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag som på ett målinriktat och resurseffektivt sätt ska möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Här samordnar vi kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap. Vi bedriver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Vi samordnar kompetenser för att […]

Kungl. Vetenskapsakademien

23 maj, 2019 - Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Riksantikvarieämbetet

22 oktober, 2018 - Riksantikvarieämbetet

Genom ett forskningsanslag, FoU-anslaget, stödjer myndigheten ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett aktivt forskningsområde i många akademiska miljöer. Hos vårt arkiv och bibliotek finns enorma mängder information som kan nyttjas av både allmänheten och forskare.