Pressmeddelanden

Universitet

Ersta Sköndal Bräcke högskola

25 maj, 2020 - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi och kyrkomusik. Vi bedriver också forskning om bland annat det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik. Högskolan finns på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 700 studenter.

MAX IV

15 maj, 2020 - MAX IV

MAX IV-laboratoriet – gör det osynliga synligt I juni 2016 invigdes MAX IV-laboratoriet i Lund, Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur genom tiderna. Synkrotronljusanläggningen har ett av de mest briljanta röntgenljusen i världen vilket gör att man kan synliggöra material ner på atomnivå ännu bättre än tidigare. Drygt 2000 forskare från hela världen väntas årligen till […]

Karlstads universitet

14 augusti, 2015 - Karlstads universitet

Karlstads universitet är ett ungt lärosäte med omkring 16 000 studerande. Universitetet har cirka 1 200 anställda och erbjuder omkring 70 utbildningsprogram, på grund- och avancerad nivå och 900 kurser inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vård. Forskningen vid Karlstads universitet bygger på starka ämnesmiljöer. Samtidigt är en stor del av forskningen mångvetenskaplig. […]

Karolinska Institutet

30 mars, 2015 - Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet   Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare […]

Energimyndigheten

5 februari, 2015 - Energimyndigheten

Ett hållbart energisystem gynnar samhället Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga […]

The Nordic Africa Institute

5 februari, 2015 - The Nordic Africa Institute

The Nordic Africa Institute conducts research and offers resources that help further understanding about contemporary Africa. We believe that research-based knowledge and analysis offer a solid base for informed decisions and contribute to the fulfilment of the global development agenda.

Institutet för rymdfysik

5 februari, 2015 - Institutet för rymdfysik

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, […]

Riksbankens Jubileumsfond

5 februari, 2015 - Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Genom ett beslut i riksdagen 1962 godkändes en donation från Sveriges riksbank, som ville uppmärksamma bankens 300-årsjubileum 1968 och samtidigt främja ett angeläget nationellt ändamål. Den årliga avkastningen av Jubileumsdonationen skulle användas till att främja […]

Linnéuniversitetet

5 februari, 2015 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är ett modernt och internationellt universitet i Småland. Universitetet, som är en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar, öppnade sina portar den 1 januari 2010. Med 35 000 studenter och 2000 anställda är det ett av de större lärosätena i Sverige. Forskningen vid Linnéuniversitetet är mångfacetterad, med både ämnesdjup och tvärvetenskapliga inriktningar. […]

Stiftelsen för Strategisk Forskning

5 februari, 2015 - Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en oberoende forskningsfinansiär som har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer som kan stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. I första hand görs detta genom fokuserade satsningar som finansiering till ett forskningsprojekt under flera år och genom stora individuella bidrag till […]