Pressmeddelanden

Universitet

Karlstads universitet

23 februari, 2022 - Karlstads universitet

Karlstads universitet är ett ungt lärosäte med omkring 19 000 studerande. Universitetet har cirka 1 300 anställda och erbjuder omkring 75 utbildningsprogram, på grund- och avancerad nivå och 650 kurser inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vård. Forskningen vid Karlstads universitet bygger på starka ämnesmiljöer. Samtidigt är en stor del av forskningen mångvetenskaplig. […]

Akademiska sjukhuset

22 september, 2021 - Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 500 anställda och cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer. 2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 […]

Mistra Sustainable Consumption

3 juni, 2021 - Mistra Sustainable Consumption

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning. Programmet kommer att utveckla färdplaner för […]

Marie Cederschiöld högskola

25 maj, 2020 - Marie Cederschiöld högskola

Marie Cederschiöld högskola bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi och kyrkomusik. Vi bedriver också forskning om bland annat det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik. Högskolan finns på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 […]

MAX IV

15 maj, 2020 - MAX IV

MAX IV-laboratoriet – gör det osynliga synligt I juni 2016 invigdes MAX IV-laboratoriet i Lund, Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur genom tiderna. Synkrotronljusanläggningen har ett av de mest briljanta röntgenljusen i världen vilket gör att man kan synliggöra material ner på atomnivå ännu bättre än tidigare. Drygt 2000 forskare från hela världen väntas årligen till […]

Karolinska Institutet

30 mars, 2015 - Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet   Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare […]

The Nordic Africa Institute

5 februari, 2015 - Sida

The Nordic Africa Institute conducts research and offers resources that help further understanding about contemporary Africa. We believe that research-based knowledge and analysis offer a solid base for informed decisions and contribute to the fulfilment of the global development agenda.

Institutet för rymdfysik

5 februari, 2015 - Institutet för rymdfysik

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, […]

Riksbankens Jubileumsfond

5 februari, 2015 - Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Genom ett beslut i riksdagen 1962 godkändes en donation från Sveriges riksbank, som ville uppmärksamma bankens 300-årsjubileum 1968 och samtidigt främja ett angeläget nationellt ändamål. Den årliga avkastningen av Jubileumsdonationen skulle användas till att främja […]

Energimyndigheten

5 februari, 2015 - Energimyndigheten

Ett hållbart energisystem gynnar samhället Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga […]