Pressmeddelanden

Universitet

Mälardalens universitet

5 februari, 2015 - Mälardalens universitet

MDU är Sveriges nyaste universitet och har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 20 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, kammarmusik och opera. Vid MDU bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående. MDU:s […]

Jönköping University

5 februari, 2015 - Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Högskolans huvudsakliga inriktningar inom forskning är hälsa, vård och socialt arbete, lärandet och kommunikationens villkor, entreprenörskap, ägande och förnyelse samt industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag. Jönköping University är […]

Högskolan i Halmstad

5 februari, 2015 - Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och […]

Lunds universitet

5 februari, 2015 - Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen. Här finns 47 700 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.   Presskontakter: Jonas Andersson, Jonas.Andersson@kommunikation.lu.se, Telefon: 046-222 70 17, 0727-385858 Anna […]

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

5 februari, 2015 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI har ungefär 1000 anställda. Cirka 800 av dessa är forskare på akademisk nivå, varav ca 40 procent är disputerade. På FOI arbetar både fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer med forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och […]

Mittuniversitetet

5 februari, 2015 - Mittuniversitetet

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning. Mittuniversitetet arbetar med att utveckla program med tydliga yrkesidentiteter, program i nära samverkan med forskningen och program som går över vetenskapsområdesgränser. Mittuniversitetet vill utveckla studenternas arbetslivskontakter under utbildningen och […]

Malmö universitet

5 februari, 2015 - Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Tillsammans med andra vill […]

VINNOVA

5 februari, 2015 - VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig […]

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

5 februari, 2015 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en myndighet under Socialdepartementet. Vi finansierar och initierar grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Vårdforskning är ett nytt ansvarsområde för Forte sedan 2013. Forte gör också satsningar i gemensamma utlysningar med andra finansiärer och samverkar med dem i gemensamma satsningar. Vi utvärderar […]

Örebro universitet

5 februari, 2015 - Örebro universitet

Örebro universitet har cirka 15 000 studenter, 85 utbildningsprogram på grundnivå, 24 program på avancerad nivå och 1 000 fristående kurser. Universitetet bedriver forskning inom bland annat psykologi, AI, miljö, och medicin. Nu görs strategiska satsningar på lärarutbildningen, samverkan inom teknik och på forskning om hälsosamt åldrande och inom området mat och hälsa. Örebro universitet […]