Pressmeddelanden

Universitet

SLU

5 februari, 2015 - SLU

SLU ska utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och information.

Södertörns högskola

5 februari, 2015 - Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som […]

Högskolan i Borås

5 februari, 2015 - Högskolan i Borås

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Våra forskningsområden är: Biblioteks- och informationsvetenskap Handel och IT Människan i vården Pedagogiskt arbete Resursåtervinning Textil och mode Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom […]

Statens institutionsstyrelse

5 februari, 2015 - Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS uppdrag är att ge de ungdomar och vuxna som vårdas på någon av institutionerna bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Placeringen sker på socialtjänstens uppdrag […]

Stockholms universitet

5 februari, 2015 - Stockholms universitet

I en föränderlig och globaliserad värld bidrar Stockholms universitet till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande grundat i kritiskt tänkande. Med ett stort antal studenter, ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskningen och en kombination av fri grundforskning och stark tillämpad forskning har Stockholms universitet en central samhällsuppgift – en […]

Umeå universitet

5 februari, 2015 - Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna […]

Uppsala universitet

5 februari, 2015 - Uppsala universitet

Uppsala universitet är en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog: Uppgiften är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Uppsala universitet är Sveriges första universitet och rankas bland de 100 bästa i världen. Vi står väl rustade för att möta framtidens utmaningar. Forskningen ger nya perspektiv på vetenskapens […]

Vetenskapsrådet

5 februari, 2015 - Expertsvar

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen. I Vetenskapsrådets uppdrag […]

Luleå tekniska universitet

5 februari, 2015 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ […]

Linköpings universitet

5 februari, 2015 - Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 35 900 studenter, 4 300 medarbetare och fyra campusområden på tre orter (Linköping, Norrköping och Lidingö). Utbildningen består till största delen av campusförlagda program med tydlig inriktning mot en profession, som civilingenjör, civilekonom, lärare eller läkare. Forskning bedrivs inom en mängd områden. Några exempel på starka […]